Mgr inż. arch. Katarzyna Techmańska zastępcą małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków
2022-04-29

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita powołał dziś mgr inż. arch. Katarzynę Techmańską na stanowisko zastępcy małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

– Misja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jest szczególna. Stoją Państwo na straży tego wszystkiego, co stanowi świadectwo minionych epok i ich dziedzictwo. Opiekują się Państwo zabytkami, których – jak określono to w ustawie – „zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Są to zatem zadania niezwykłej wagi. Powołując Panią Katarzynę Techmańską na stanowisko zastępcy małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, podkreślam zarazem, że stawiam wysokie oczekiwania Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Krakowie. Serdecznie gratuluję Pani Konserwator i życzę owocnej współpracy z całym zespołem WUOZ – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W przekazaniu aktu powołania uczestniczyli II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz małopolski wojewódzki konserwator zabytków dr inż. arch. Piotr Turkiewicz.

– Bardzo się cieszę, że Pani Katarzyna Techmańska będzie od dziś moją zastępczynią. Jestem przekonany o słuszności tej decyzji, jak również o tym, że Pani Konserwator swoim potencjałem i zaangażowaniem pozytywnie wpłynie na sprawną realizację zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – mówi małopolski wojewódzki konserwator ochrony zabytków dr inż. arch. Piotr Turkiewicz.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zastępcę wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.


20220429 konserwator20220429 powołanie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj