Spotkanie z przedstawicielami Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
2022-04-28

Pomoc uchodźcom musi się opierać na szerokiej współpracy i bieżącej wymianie informacji. Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się z przedstawicielami krakowskiego biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Wśród członków delegacji był Taylan Dagci – koordynujący aktywność UNHCR w Małopolsce.
 
Podczas spotkania wojewoda małopolski Łukasz Kmita przedstawił działania pomocowe, w których uczestniczy Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

- System pomocy opracowany przez polski rząd obejmuje szereg aspektów. To nie tylko zapewnienie uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia, ale także świadczenia, pomoc psychologiczna czy opieka medyczna. Szeroko współpracujemy z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Łącznie w Małopolsce do dziś przekazaliśmy środki w wysokości ponad 128 mln złotych. Zawarłem także już 6 umów z NGO opiewających na kwotę blisko 600 tys. i dotyczących różnorodnych projektów, które mają na celu wsparcie uchodźców. Numer PESEL został nadany ponad 103 tys. obywateli Ukrainy. Wojna na Ukrainie postawiła przed nami szereg wyzwań, którym na bieżąco wychodzimy naprzeciw. To niezwykle istotne, że kolejne podmioty włączają się w działania pomocowe i udzielają wsparcia obywatelom Ukrainy w tych trudnych dla nich chwilach – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

Jak podkreślił Taylan Dagci, głównym zadaniem UNHCR jest pomoc uchodźcom na całym świecie, w tym pomoc organizacjom pozarządowym działającym na rzecz uchodźców. Na początku kwietnia UNHCR otworzyła w Krakowie centrum wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy i chciałaby poszerzyć zakres swojego zaangażowania, otwierając w Polsce kolejne biura. Projekty te mają charakter uzupełniający i wspierający względem działań koordynowanych przez polski rząd. UNHCR za swój nadrzędny cel stawia sobie dobrostan uchodźców i bieżące odpowiadanie na pojawiające się potrzeby.


JLF_6394-1JLF_6375JLF_6382
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj