Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim
2022-04-21

Branża transportu drogowego, rynek pracy i edukacji w kontekście przyjazdu uchodźców wojennych do naszego województwa, zmiany podatkowe, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – to główne tematy, którym poświęcone było posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim. W imieniu przewodniczącego WRDS wojewody małopolskiego Łukasza Kmita spotkanie poprowadził II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.


Do właściwości WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Źródło: https://www.malopolska.pl/


278568201_370478528420718_2646864487228367751_n.jpg278619662_370478531754051_5872550516681405128_n.jpg
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj