Nowe stołówki i zmodernizowane jadalnie. Trwa nabór wniosków w ramach trzeciego modułu programu „Posiłek w szkole i w domu”
2022-04-14

Stworzenie nowych stołówek, doposażenie i poprawa standardu działających, wsparcie adaptacji i wyposażenia jadalni, zakup sprzętu... Trwa nabór wniosków w ramach trzeciego modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Do 15 kwietnia szkoły przekazują do organów prowadzących dane dotyczące placówek objętych wnioskiem, a do 30 kwietnia organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewody. Trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem trzeciego modułu tego programu jest zmiana wizerunku szkolnych stołówek, zmodernizowanie ich, przygotowanie miejsc, które będą przyjazne uczniom – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- W ciągu 3 lat realizacji programu w województwie małopolskim na unowocześnienie stołówek i jadalni w szkołach przeznaczono łączną kwotę 11 684 000 zł. Dzięki temu wsparciu finansowemu udało się już zmienić obraz 174 szkolnych stołówek i jadalni. W 2022 r. kolejna transza opiewa na prawie 4 miliony zł. Środki te można przeznaczyć zarówno na adaptację obiektu, jak i zakup sprzętu. To realna pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. Dlatego zachęcam do udziału w programie i wnioskowania o te środki – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W programie mogą wziąć udział organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Wkład własny organu prowadzącego powinien wynosić co najmniej 20% kwoty realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

- 80 000 zł na realizację działań: doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;

- 25 000 zł na realizację działania: adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 składa się z trzech modułów. Ogólna kwota w okresie realizacji całego programu wyniesie 2,75 mld zł.

Za realizację modułu 3 programu odpowiada Minister Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka).

Więcej informacji:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=posilek

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu


Posiłek w szkole i w domu moduł III
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj