Zridy dla inwestycji mostowych
2022-03-10

W Wiśniowej na rzece Krzyworzeka oraz w Grybowie na potoku Czerwony zostaną wybudowane nowe mosty w ramach rozbudowy dróg wojewódzkich. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie wydał decyzje zezwalające na realizację tych inwestycji.

Nazwa pierwszej z nich to: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 964 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na odc. 040 w km 1+520,2 przez rzekę Krzyworzeka wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Wiśniowa, powiat myślenicki”.
Inwestorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 964, która łączy Kasinę Wielką z Biskupicami Radłowskimi. Zadanie polega na rozbiórce i budowie nowego mostu na rzece Krzyworzeka w miejscowości Wiśniowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Rozbudowa na wnioskowanym odcinku została zaprojektowana jako droga jednojezdniowa, dwupasowa klasy G. Inwestor zawnioskował o rygor natychmiastowej wykonalności.

Druga inwestycja ma nazwę: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 981 odc. 080 od km 2+451 do km 2+489 polegająca na rozbiórce i budowie nowego mostu drogowego na potoku Czerwony w m. Grybów  km 2+466”.
Inwestorem również jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
Zakres planowanych prac w ramach inwestycji obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu drogowego, przebudowę przejścia dla pieszych i zjazdów z drogi, budowę umocnień koryta potoku w obrębie mostu czy budowę systemu odwadniającego.
Planowana budowa nowego mostu jest konieczna ze względu na zły stan techniczny istniejącego mostu. Dzięki lepszym parametrom nowego mostu z pewnością poprawi się płynność ruchu.
Inwestor może przystąpić do robót budowlanych niemal od razu, ze względu na nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

16474250854301647425085450 DSC_7667DSC_7658
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj