Ponad 3,2 mln zł na rozwój czytelnictwa
2022-03-15

Małopolskie szkoły, przedszkola i biblioteki pedagogiczne będą bogatsze o nowości wydawnicze, innowacyjny sprzęt i oprogramowanie. Wszystko po to, aby zwiększyć wśród najmłodszych zainteresowanie książkami i czytaniem oraz konkursami czytelniczymi. Dzięki dofinansowaniu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” do 701 małopolskich placówek edukacyjnych trafi ponad 3,2 mln zł.

– „Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji” – mówiła Maria Dąbrowska. Chcemy, żeby książki, w tym nowości wydawnicze, były dostępne dla najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa służy temu, aby rozszerzać ich horyzonty właśnie poprzez książki. Wzmacniamy rolę bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 421 placówkom wychowania przedszkolnego, 277 szkołom i 3 filiom bibliotek pedagogicznych z Małopolski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyznaliśmy łącznie 3 208 598 zł. To środki, które wyraźnie urozmaicą ofertę bibliotek i zachęcą do czerpania z ich zasobów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Planowany budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, z czego 635 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Program składa się z 4 priorytetów:

1. Poprawa oferty bibliotek publicznych,

2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych,

3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,

4. Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa.

Operatorem 3. priorytetu jest MEiN.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1) dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,

b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,

c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,

2) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;

3) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;

4) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;

5) dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;

6) dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

a) nie więcej niż 70 – 2 500 zł,

b) od 71 do 170 – 3 000 zł,

c) więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

1) w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 6 lat, ,

b) realizację działań promujących czytelnictwo:

2) w odniesieniu do szkół na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

– zakup oprogramowania dla bibliotek,

– zakup czytników e-booków,

– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Małopolskim organom prowadzącym przyznano wsparcie w wysokości:

Powiat bocheński – 127 600 zł,

Powiat brzeski – 164 900 zł,

Powiat chrzanowski – 75 500 zł,

Powiat dąbrowski – 65 000 zł,

Powiat gorlicki – 183 000 zł,

Powiat krakowski – 243 800 zł,

Powiat limanowski – 197 000 zł,

Powiat miechowski – 62 000 zł,

Powiat myślenicki – 179 900 zł,

Powiat nowosądecki – 217 000 zł,

Powiat nowotarski – 125 500 zł,

Powiat olkuski – 111 780 zł,

Powiat oświęcimski – 140 500 zł,

Powiat proszowicki – 48 100 zł,

Powiat suski – 132 480 zł,

Powiat tarnowski – 209 500 zł,

Powiat tatrzański – 67 000 zł,

Powiat wadowicki – 89 500 zł,

Powiat wielicki – 127 500 zł,

Miasto Tarnów – 122 000 zł,

Miasto Nowy Sącz – 45 000 zł,

Miasto Kraków – 201 960 zł,

Województwo małopolskie – 21 000 zł,

Organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego – 249 900 zł.

Zestawienie szkół i przedszkoli, którym zostanie udzielone wsparcie dostępne jest TUTAJ.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj