Marzenia się spełniają. Kolejne inwestycje dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg
2022-02-16

Licznik kilometrów dróg lokalnych zmodernizowanych dzięki środkom rządowym ciągle rośnie. Małopolska stała się placem budowy. Powstają nowe odcinki, remontowane są te, które długo nie mogły się doczekać naprawy. Nowe oblicze zyskują przejścia dla pieszych. To niezwykle istotne, bo przecież codziennie korzystamy z dróg lokalnych. Chcemy, by poruszanie się nimi – między domem a pracą, między domem a szkołą czy chociażby na zakupy – było bezpieczne.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa samorządy z całej Polski realizują inwestycje ważne dla mieszkańców. Wyniki kolejnego naboru właśnie zatwierdził premier Mateusz Morawiecki. Do Małopolski trafi pula prawie 203 mln zł na realizację 180 zadań, co da prawie 272 km zmodernizowanych dróg! Łącznie z zadaniami z listy rezerwowej będzie to prawie 231 zadań przekładających się na prawie 282 km wyremontowanych odcinków. Wyniki dla województwa małopolskiego przedstawił dziś na briefingu prasowym wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Towarzyszyli mu poseł Władysław Kurowski oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W 2022 roku 2,73 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg!
- W 2022 roku przeznaczamy 2,73 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Chcemy tak przebudowywać cały system dróg, żeby centra powiatów, stolice gmin i główne siedziby regionów były miejscami, do których można się łatwo dostać. Tak konstruujemy szkielet dodatkowych dróg. Nasza wiarygodność zapowiedzi jest ważną cechą polityki komunikacyjnej. To podstawa do przyciągania biznesu i nowych miejsc pracy. Chcemy, żeby miejsca pracy były tworzone również w mniejszych ośrodkach. Chcemy, żeby można było budować coraz więcej infrastruktury drogowej. Nasz program budowy dróg gminnych i powiatowych przynosi dzisiaj owoce - to przede wszystkim bezpieczna i bardziej komfortowa jazda i wzmocnienie gospodarcze – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu dotyczącego ogólnopolskich wyników naboru na rok 2022 do Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Już ponad miliard złotych!
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w Małopolsce to dotychczas, uwzględniając środki na rok 2022, już 1 018 43 326,16 zł, w tym prawie 15,5 mln zł na przejścia dla pieszych. Ten program to realna pomoc dla małopolskich samorządów, które chcą realizować inwestycje, ważne dla Mieszkańców. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za kolejne tak znaczące wsparcie dla Małopolski. Nie zwalniamy tempa. Dzięki tym środkom kierowcy i piesi, a także inni uczestnicy ruchu drogowego mogą czuć się bezpiecznie na wyremontowanych, przebudowanych, a także całkiem nowych drogach. Sprawna infrastruktura drogowa to jeden z fundamentów zrównoważonego rozwoju i szansa na unowocześnienie naszych małych ojczyzn – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kolejny dobry rok dla małopolskich dróg lokalnych
W Małopolsce na rok 2022 z listy podstawowej zostanie zrealizowanych 135 zadań gminnych i 45 zadań powiatowych. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminnych to kwota 112 734 286,16 zł, zaś na zadania powiatowe – 89 962 764 zł (łącznie 202 697 050,16 zł).

Nowych zadań jednorocznych na liście podstawowej jest 77, a wartość ich dofinansowania wynosi 83 396 731,16 zł. Nowych zadań wieloletnich na liście podstawowej jest 36, zaś wartość ich dofinansowania wynosi 146 306 985,78 zł . Kontynuowanych zadań wieloletnich na liście podstawowej jest 67, a wartość ich dofinansowania wynosi 223 506 573,00 zł.

- Gratuluję samorządowcom otrzymania tych środków. Już teraz zachęcam do wzięcia udziału w kolejnym naborze. Życzę szybkiej realizacji tych inwestycji. Każda z nich ma realny wpływ na życie Mieszkańców – na ich bezpieczeństwo. Nowe chodniki, rozbudowane czy gruntowne zmodernizowane odcinki drogowe – to bardzo istotne dla codziennego funkcjonowania. Dotychczasowe cztery nabory dały nam 757 inwestycji i prawie 820 km zmodernizowanych, odmienionych dróg. Powstają rozwiązania komunikacyjne, które kiedyś były niedoinwestowane. Rząd Premiera Morawieckiego postawił sobie za cel zmienić postrzeganie dróg lokalnych. I założenie to realizujemy z żelazną konsekwencją, bo wiemy, że od dobrych dróg lokalnych zależy rozwój całego regionu. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych. To wszystko przyczynia się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- W imieniu parlamentarzystów z Małopolski chcę wyrazić zadowolenie z faktu, że tak ogromna kwota znowu płynie do Małopolski. Tym razem za sprawą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które rząd przeznaczył na Małopolskę. To trzeba powiedzieć, że to jest dobry czas dla Polski i szczególnie dobry czas dla Małopolski. To kolejne środki, które przyczyniają się do tego, że będziemy jeździć bezpiecznie, co wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców. Możemy też powiedzieć, że rozwój gospodarczy będzie mógł nabrać jeszcze większego tempa. Ja szczególnie jestem zadowolony z tego, że w części Małopolski, gdzie mieszkam - w powiecie myślenickim, w gminie myślenickiej – mieszkańcy doczekają się swojego dofinansowania – mówił poseł Władysław Kurowski

- To rzeczywiście ważny dzień dla Małopolan i wszystkich samorządowców. Taka ogromna kwota, przekazana celowo na zadania związane z budową dróg samorządowych, jest ważna i jest bardzo korzystna dla samorządowców. Myślę, że żaden z samorządowców nie będzie niezadowolony – mówił II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Liderzy naboru na rok 2022
Największe dofinansowanie, otrzymały następujące samorządy:
•    z powiatów :
1.    Powiat Krakowski na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 2124K w km od 0+010,20 do km 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica, Powiat Krakowski, wysokość dofinansowania wyniesie 7 968 450,00 zł.
2.    Powiat Nowotarski na zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń - Trybsz - Niedzica w km od 1+840,00 do km 2+305,00 (obiekt mostowy w km 2+131,50) w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski / Gmina Łapsze Niżne, wysokość dofinansowania 6 687 966,00 zł.
3.    Powiat Olkuski na zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1074K w km od 0+000 do km 2+552 w miejscowości Żurada, Powiat Olkuski, wysokość dofinansowania 6 277 110,00 zł.

•    z gmin :
1.    gmina Bukowno na zadanie „Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 (w tym obiekt mostowy od km 0+076,56 do km 0+204,36) wraz z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno” – wysokość dofinansowania: do 23 752 857,00 zł;
2.    miasto Nowy Sącz na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km 1+517 wraz ze skrzyżowaniami - odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km 0+534,60 - odcinek II w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – wysokość dofinansowania: 15 641 618,00 zł;
3.    gmina Wolbrom na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000 w miejscowości Gołaczewy i Chełm, Gmina Wolbrom” – wysokość dofinansowania: 10 148 607,00 zł.

Wspólna walka ze skutkami żywiołu
Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to niejedyna pomoc, na jaką mogą liczyć samorządy. Rząd reaguje również na potrzeby w zakresie usuwania skutków zniszczeń w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powodzie czy osuwiska.

- W ubiegłym roku Małopolska niejednokrotnie musiała zmagać się z nagłymi zjawiskami atmosferycznymi. Dzięki decyzji kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nasze województwo otrzymało ogromne wsparcie w wysokości prawie 53 mln zł ma usuwanie skutków zniszczeń, w tym niemal 10 mln zł na stabilizację osuwisk. Dzięki tym środkom wyremontowano, przebudowano lub odbudowano prawie 97,5 km dróg, 18 przepustów, 2 mosty gminne, oczyszczalnię ścieków i gminny obiekt komunalny (skarpę i ogrodzenie przy cmentarzu komunalnym). Ustabilizowano także 5 osuwisk i wykonano kilkanaście dokumentacji geologiczno-inżynierskich lub projektowo-budowlanych. Reagujemy na trudne sytuacje. Małopolanie otrzymali bardzo konkretną pomoc. Wspólnie z samorządami walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych, w myśl zasady, że razem jesteśmy silniejsi – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Tylko w 2021 roku w ramach tych działań podpisaliśmy:
- 124 umowy z gminami na kwotę 36 178 589,00 zł,
- 17 umów z powiatami na kwotę 14 533 906,00 zł,
- 2 umowy z województwem małopolskim na kwotę 2 256 432,00 zł.

W ubiegłym roku odbyło się 5 posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizacje Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, któremu przewodniczy I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak. Zespół pozytywnie wydał łącznie 31 opinii dla 29 zadań. Przeprowadził również oględziny terenowe 19 osuwisk, które uszkadzają infrastrukturę komunalną lub jej zagrażają.

1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 JLF_16061_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022 1_RFRD2022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj