Szpital św. Anny w Miechowie będzie miał swój rezonans
2022-02-11

To jedna z technik diagnostyki obrazowej. Jest szeroko stosowana w medycynie. Umożliwia zbadanie kości, tkanek miękkich, mózgu, serca czy kanału szkieletowego. To niezwykle istotne w procesie diagnostycznym. Rezonans magnetyczny, bo o nim mowa, jest ważny w każdym szpitalu. Teraz będzie go miał także Szpital św. Anny w Miechowie.

W Starostwie Powiatowym w Miechowie podpisano dziś umowę na dostawę, instalację i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i wszystkimi materiałami niezbędnymi do adaptacji i instalacji. Wartość tej umowy to 6 442 515 zł. Ponad 1,4 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przy podpisaniu umowy obecny był wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dotychczas pacjenci miechowskiego Szpitala na badanie byli kierowani do Krakowa, Olkusza czy Kielc. Starania o utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego były podejmowane już od kilku lat. W 2021 r. udało się pozyskać dofinansowanie na tę ważną inwestycję. Szpital św. Anny w Miechowie od 8 lat dysponuje własną pracownią tomografii komputerowej, od 2 lat działa zmodernizowana pracownia RTG. Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego jest ostatnim elementem pozwalającym na świadczenie kompletu usług diagnostycznych w placówce.

To doskonała informacja dla wszystkich pacjentów z regionu. Rezonans jest bardzo potrzebny w miechowskim Szpitalu. Dzięki niemu proces diagnostyczny będzie jeszcze bardziej efektywny. Na przykładzie podpisanej dziś umowy widzimy, jak konstruktywnie mogą zostać wykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakup rezonansu dla Szpitala to decyzja o strategicznym znaczeniu, realnie wpływająca na zdrowie Mieszkańców. Aby inwestycję zrealizować, połączyliśmy siły. Pakiet medyczny „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej” plus dofinansowanie z RFIL – to przykład modelowej współpracy służącej wspólnemu celowemu - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Planowana modernizacja pomieszczeń zajmie 6 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Przewiduje się, że pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z pracowni rezonansu magnetycznego jesienią tego roku.

5 000 000 zł na realizację inwestycji pochodzi z „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – pakiet medyczny 3”. 1 422 515 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


20220211 Miechów umowa 20220211 Miechów umowa 20220211 Miechów umowa 20220211 Miechów umowa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj