Nowocześnie i ekologicznie. Termomodernizacja sześciu szkół podstawowych z gminy Maków Podhalański
2022-01-25

Sześć szkół podstawowych z gminy Maków Podhalański zostanie poddanych kompleksowej termomodernizacji. To efekt umowy zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządem gminy. Dotacja wyniesie ponad 4,4 mln złotych!

Umowę potwierdzającą przyznanie dofinansowania na projekt „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański” podpisali dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – w obecności wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i posła na Sejm RP Krzysztofa Kozika– wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski i burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala.

- Gratuluję samorządowi Makowa Podhalańskiego otrzymania tej dotacji. Ponad 4,4 mln złotych z funduszy norweskich i budżetu państwa to ogromny zastrzyk środków, które pozwolą na wykonanie tak ważnych prac jak termomodernizacja szkół podstawowych w gminie. Projekt ten realnie wpłynie na komfort nauki i pracy w tych szkołach, ale i zniweluje zużycie energii, dając przy tym oszczędności. To jest przykład programów, które bardzo konkretnie wpływają na codzienne życie Mieszkańców – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

- Jako członek komisji energii bardzo się cieszę, że akurat takie działania są wspierane i pozyskujemy na to środki. Te środki są również dzięki mądrym i roztropnym decyzjom samorządu, bo wszystkie placówki edukacyjne w gminie Maków Podhalański będą termomodernizowane. To jest bardzo dobry kierunek, w którym zmierzamy do poprawy jakości powietrza – podkreślił poseł na Sejm RP Krzysztof Kozik.

- Szkoła to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i fachowy personel pomocniczy. Ale także budynki, o które warto zadbać przystosowując jej do bieżących potrzeb -  tak aby wszyscy poczuli się w nich komfortowo, a nauczanie przebiegało w przyjaznych warunkach. To satysfakcja, że sześć lokalnych szkół podstawowych będzie mogło przeprowadzić już wkrótce swoje termo-remonty. Zmodernizują swoją bazę i co więcej uzyskają przy tym walory prośrodowiskowego funkcjonowania. Inwestycje z pewnością pomogą też obniżyć koszty eksploatacji obiektów szkolnych- komentuje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Jeżeli dla województwa ten projekt jest ważny, to jak ważny on musi być dla 16-tysięcznej gminy jaką jest Maków Podhalański. Wszyscy oddychamy jednym powietrzem i walcząc o dobre powietrze w poszczególnych miejscach tak naprawdę walczymy o całokształt naszej Małopolski. Dzięki tym środkom będziemy mieli ztermomodernizowaną całą infrastrukturę szkolną - dodaje burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (funduszy norweskich) i budżetu państwa. Konkurs, w ramach którego gmina Maków Podhalański otrzymał dotację, nosił tytuł: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Maków Podhalański. Chodzi o zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów, a także ograniczenie występowania niskiej emisji i smogu. Ważne jest również ograniczenie nadmiernych kosztów źródeł grzewczych.

Całkowity koszt inwestycji to 6 741 711,94 zł. Na jej realizację przyznana została dotacja w wysokości 4 430 124,34 zł, na co składa się dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 3 765 605,65 zł oraz 664 518,69 zł z budżetu państwa.

W ramach działań modernizacyjnych przewidziane są takie prace jak modernizacja istniejących źródeł ciepła, w tym montaż pompy ciepła w budynku w Białce, zastosowanie docieplenia przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej/drzwiowej. Przewidziano także modernizację oświetlenia wewnętrznego budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Projekt uwzględnia również działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci użytkujących budynki, jak i całej społeczności lokalnej poprzez utworzenie portalu edukacyjnego.

Operatorem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za bezpośredni kontakt z beneficjentem, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie naborów, odpowiedzialny jest NFOŚIGW.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” został ogłoszony w marcu 2020 r. Budżet opiewał na kwotę 20 000 000 euro, tj. 86 318 000 zł

(https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych).

W pierwszej dziesiątce najlepiej ocenionych projektów umieszczonych na zaktualizowanej liście rankingowej konkursu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” (https://www.gov.pl/web/klimat/aktualizacja-listy-rankingowej-w-naborze-na-termomodernizacje) znalazły się następujące małopolskie projekty:

• Maków Podhalański – „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański” – dotacja: 4 430 124,34 zł (4. miejsce na liście),

• Bochnia – „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia” – dotacja: 11 564 467,60 zł (4. miejsce na liście – ex aequo z gminą Maków Podhalański),

• Wolbrom – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” - dotacja: 2 448 829, 43 zł (7. miejsce na liście),

• Koszyce – „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce” – dotacja 3 242 507,53 zł (9. miejsce na liście),

• Mucharz – „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” – dotacja: 2 366 842,86 zł (10. miejsce na liście)

Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF). Środki na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – czyli Państw Darczyńców.


termomodernizacja szkół Maków Podhalański20220125 Umowa Maków Podhalański 20220125 Umowa Maków Podhalański 20220125 Umowa Maków Podhalański 20220125 Umowa Maków Podhalański
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj