Od Podhala do Charsznicy – tak żyją Małopolscy rolnicy! Konferencja podsumowująca wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w województwie małopolskim
2021-12-09

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce prowadzony był Powszechny Spis Rolny. Dziś na konferencji „Od Podhala do Charsznicy – tak żyją Małopolscy rolnicy!” podsumowaliśmy jego wstępne wyniki. Konferencję zorganizowali wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wspólnie z Agnieszką Szlubowską – dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz dr Justyną Kosecką – dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie.

Konferencja towarzyszy obchodom 30-lecia KRUS, które odbywają się na szczeblu centralnym i regionalnym w całej Polsce. Podczas spotkania zaprezentowano nie tylko potencjał małopolskiego rolnictwa, ale także m.in. zagadnienia dotyczące tendencji i perspektyw jego rozwoju. Słowo do uczestników konferencji wygłosiła prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik.

W spotkaniu wzięli udział wybitni specjaliści, przedstawiciele najważniejszych instytucji realizujących zadania z zakresu rolnictwa, samorządowcy, przedstawiciele środowiska naukowego i media. Byli obecni także rolnicy – laureaci etapu wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” z ostatnich lat oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Bębła, Wieprza, Olszany i Łącka.

- Powszechny Spis Rolny to największe badanie rolnictwa, którego wyniki służą do kreowania programów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, ekonomicznej i demograficznej rolników. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego sprawne przeprowadzenie w Małopolsce – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który pełni również funkcję wojewódzkiego komisarza spisowego.

Spis był realizowany jako badanie pełne, skierowane obligatoryjnie z mocy ustawy do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres, formę, tryb przeprowadzenia oraz prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem jego wyników reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Wynika on również z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie „Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.”.

PSR 2020 był drugim powszechnym spisem rolnym przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Poprzedni miał miejsce w 2010 r.

W państwach członkowskich ONZ to pełne badanie jest realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 w całej Polsce zostało spisanych niemal 98% gospodarstw rolnych. W Małopolsce rolnicy spisali się wzorowo. Obowiązek dotyczył ponad 150 tys. użytkowników gospodarstw rolnych, a zrealizowało go blisko 100% gospodarzy z naszego województwa. Blisko jedna piąta gospodarstw skorzystała z możliwości samospisu przez Internet, co pokazuje, że gospodarstwa rolne rozwijają się, są nowoczesne i wykorzystują technologię w większym stopniu niż 10 lat temu.

Podczas konferencji wojewoda małopolski Łukasz Kmita uhonorował pracowników KRUS odznaczeniami państwowymi – Medalami za Długoletnią Służbę. Wręczone zostały także okolicznościowe odznaki za zasługi dla ubezpieczenia społecznego rolników. Łącznie wyróżniono 17 osób.

20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000 20211209 Konferencja o rolnictwie GUS 1000
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj