Fundusz autobusowy – nabór na 2022 r.
2021-11-30

- Zachęcam małopolskich samorządowców do składania wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ten program rządowy cieszy się coraz większą popularnością w Małopolsce. Teraz otwierają się kolejne szanse. Razem możemy walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Połączenia autobusowe to dla wielu Mieszkańców ogromne usprawnienie codziennego funkcjonowania. Zachęcam do aplikowania. Małopolska może otrzymać kwotę w wysokości nawet 42 mln zł! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nabór na rok 2022
Wysokość środków przyznanych na 2022 rok dla województwa małopolskiego na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 41 807115,33 zł. Wnioski można składać od 1 do 15 grudnia 2021 r.

W 2022 roku maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi trzy złote /wozokilometr przewozu.

Pełna treść ogłoszenia o naborze:
https://bip.malopolska.pl/muw,a,2023109,nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-doplate-w-2022-roku-z-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych-o-ch.html

Wzór wniosku:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/FORMULARZ WNIOSKU 2022.xlsm

Coraz więcej samorządów w programie
W 2020 roku liczba beneficjentów zwiększyła się dwukrotnie w stosunku do roku 2019. W pierwszym roku funkcjonowania programu udzieliliśmy dopłat 17 małopolskim jednostkom samorządu terytorialnego, a w 2020 roku umowy o dopłatę zawarliśmy już z 34 jednostkami.

- Tendencja ta utrzymywała się nadal w 2021 roku, w którym już w ramach pierwszego naboru do Funduszu autobusowego dofinansowanie otrzymało 41 organizatorów, a łącznie z II naborem było ich 47. To dobry wynik, ale mam nadzieję, że podsumowanie roku 2022 będzie jeszcze lepsze i ten kolejny już nabór zachęci następne jednostki samorządu terytorialnego do aplikowania. Odtwarzanie połączeń autobusowych ma ogromne znaczenie dla Mieszkańców i jest przez nich pozytywnie oceniane – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Coraz więcej linii autobusowych
Wzrost ten widoczny jest także w liczbie linii komunikacyjnych objętych wsparciem oraz w pracy eksploatacyjnej wykonywanej na tych liniach.

W 2019 roku wsparcie z Funduszu autobusowego umożliwiło przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych, natomiast w 2020 roku już 105 linii, a na 2021 r. zaplanowano 175 linii współfinansowanych przez państwo.

Podobnie w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. łączna liczba wozokilometrów pracy eksploatacyjnej wyniosła 289 781,70, w 2020 roku już 2 564 182,04 wozokilometrów, a na 2021 r. zaplanowano przejechanie niemal 9 mln kilometrów.

- Efekty te możliwe były dzięki dofinansowaniu zadań własnych samorządu ze środków rządowych. W 2019 r., zgodnie ze złożonymi wnioskami i zawartymi umowami, wyniosło ono 271 483,89 zł, w 2020 roku – 4 814 235,38 zł. Wsparcie na 2021 r. zostało zagwarantowane na poziomie 24,5 mln zł – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Fundusz autobusowy 2022 - 30.11.2021
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj