Ochrona dziedzictwa kultury wobec zagrożeń
2021-11-25

Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek zagrożeń środowiskowych, pożarowych i pandemicznych – to temat międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Archiwum Narodowym w Krakowie m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwową Straż Pożarną oraz Szkołę Aspirantów PSP. W sympozjum, w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, uczestniczył II wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Konferencja jest skierowana do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia oraz wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczaniu zabytków. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z wielu krajów. Specjaliści i zarządzający instytucjami kultury przedstawili rozwiązania, które funkcjonują i sprawdzają się w sprawnym administrowaniu obiektami. Omówiono także nowoczesne formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych przed wystąpienie różnych zagrożeń.

– To niezwykle istotny temat. Dziękuję za zorganizowanie tej konferencji. Dziękuję również za wszelkie działania mające na celu ochronę naszego dziedzictwa kulturowego zarówno przed zagrożeniami środowiskowymi, jak i pożarowymi, a także za działania podejmowane w kontekście zagrożeń pandemicznych – mówi II wicewojewoda Ryszard Pagacz. 


20211125 konferencja międzynarodowa 20211125 konferencja międzynarodowa 20211125 konferencja międzynarodowa 20211125 konferencja międzynarodowa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj