Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Dorzecza Górnej Wisły
2021-11-22

Planowane zadania i działania na rzecz ochrony Dorzecza Górnej Wisły w 2022 r. były tematem posiedzenia zespołu parlamentarnego, który obradował w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie. W posiedzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zespół, którego celem jest wspieranie m.in. ochrony przeciwpowodziowej terenów w dorzeczu górnej Wisły, budowy zbiorników wodnych (suchych i mokrych), ochrony sanitarnej cieków wodnych oraz poszerzania funkcji istniejących zbiorników w celach turystycznych i rekreacyjnych, został powołany w czerwcu 2021 roku. W skład gremium wchodzą parlamentarzyści z województwa małopolskiego, a przewodniczy mu poseł Władysław Kurowski.

– Dziękuję za wszelkie działania na rzecz wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej w Małopolsce. Każda inwestycja w tym zakresie ma ogromne znacznie. Dziękuję PGW Wodom Polskim za stały monitoring w tym zakresie i szereg projektów, które już zostały wdrożone – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20211122 Wody Polskie 20211122 Wody Polskie 20211122 Wody Polskie 20211122 Wody Polskie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj