Świętemu Janowi Pawłowi – Małopolanie
2021-11-22

Mówił o Polsce z szacunkiem i odwagą. Uczył patriotyzmu. Nade wszystko zaś nieustannie wspierał swoją Ojczyznę. Święty Jan Paweł II został dzisiaj patronem sali 122 – miejsca spotkań i obrad w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Podczas uroczystości nadania imienia poświęcono również płaskorzeźbę „Świętemu Janowi Pawłowi II – Małopolanie”. W wydarzeniu uczestniczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz II wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Poświęcenia sali i płaskorzeźby upamiętniającej polskiego papieża, która znajduje się nad wejściem, dokonał emerytowany biskup pomocniczy Kurii Metropolitarnej Jan Zając. Z sali korzysta zarówno Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron. Obecni byli także: poseł Urszula Rusecka, radni województwa małopolskiego z przewodniczącym Sejmiku Janem Tadeuszem Dudą na czele oraz dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Agata Szuta. 

- „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego” – mówił Ojciec Święty podczas pielgrzymki do Polski w 1983 r. Ale nie było wizyty czy spotkania z rodakami, podczas których nie przypominałby nam, że Ojczyzna to nasza Matka. Jego patriotyzm wypływał z głęboko zakorzenionych tradycji, wartości i własnego poczucia, że być Polakiem znaczy być dumnym ze swojego pochodzenia. Dlatego – jako Małopolska – nie moglibyśmy mieć wspanialszego patrona, który od dzisiaj będzie „czuwał” nad miejscem tak wielu ważnych rozmów, dyskusji i decyzji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dzisiejsze wydarzenie przywołało też informację, która dotarła do Małopolski nieco ponad rok temu. 22 października 2020 r. ogłoszono Jana Pawła II patronem naszego województwa. Wszystko za sprawą dekretu watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów potwierdzającego tę decyzję.

Sala, która od dzisiaj nosi imię świętego Jana Pawła II, znajduje się na pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Basztowej 22 w Krakowie. Na płaskorzeźbie umieszczono napis: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uznany dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 5 października 2020 r. Wdzięczna Małopolska.


Nadanie_imienia_sali_122 Nadanie_imienia_sali_122 Nadanie_imienia_sali_122 Nadanie_imienia_sali_122 Nadanie_imienia_sali_122 Nadanie_imienia_sali_122 Nadanie_imienia_sali_122 Nadanie_imienia_sali_122 Nadanie_imienia_sali_122 Nadanie_imienia_sali_122
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj