Członkowie Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego odznaczeni
2021-11-16

11 osób działających w Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego zostało odznaczonych Medalami „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, nadanymi przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Wyróżnienia wręczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Troska, z jaką dbają Państwo o to szczególnie symboliczne miejsce naszej pamięci narodowej, o naszą Mogiłę Mogił, jest wyrazem wzorowej postawy patriotycznej. Gratuluję przyznanych Medali i dziękuję za działalność dla dobra naszej społeczności – prowadzoną tak wytrwale i konsekwentnie. To dla mnie honor móc przekazać Państwu te Medale nadane przez Pana Premiera Piotra Glińskiego - Medale, które są wyrazem wdzięczności za Państwa wierność szeroko pojętej tradycji niepodległościowej – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” nadawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei pamięci narodowej, tj. wykazującym się szczególną troską i pieczą w zakresie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Więcej o Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego

20211116 odznaczenia  20211116 odznaczenia  20211116 odznaczenia  20211116 odznaczenia  20211116 odznaczenia  20211116 odznaczenia220211116 odznaczenia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj