Wspólna walka z osuwiskami
2021-11-06

– Środki, które Małopolska otrzymuje na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w wydatny sposób przekładają się na poprawę jakości życia i bezpieczeństwo Małopolan. Jako przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków mam bezpośredni kontakt z samorządowcami, którzy borykają się z tym problemem. Wiem, jak ważne jest dla nich regularne wsparcie, które otrzymują ze środków rządowych – mówi I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Tylko w tym roku w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi 13 małopolskich samorządów otrzymało środki dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 10 541 800,00 zł na dofinansowanie realizacji 18 zadań.

W dniach 2-5 listopada 2021 r. II wicewojewoda małopolski Józef Leśniak – reprezentujący wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę – podpisał umowy dotacji na realizację 7 zadań z 6 jednostkami samorządu terytorialnego. To dotacje opiewające na łączną kwotę 1 300 393,00 zł.

 Zadania dotyczyły:

 - wykonania 3 dokumentacji geologiczno-inżynierskich na kwotę 195 618,00 zł przez powiat nowosądecki (2), powiat tarnowski (1);

 - wykonania 3 dokumentacji projektowo-budowlanych na kwotę 241 867,00 zł przez gminę Kamionka Wielka (1), gminę Zakliczyn (1) i powiat limanowski (1);

 - wykonania właściwych prac stabilizujących wraz z odbudową drogi na kwotę 862 908,00 zł przez powiat gorlicki.

Część umów został podpisana podczas uroczystości, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

– Dziękuję Kierownictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za środki dla Małopolski na stabilizację osuwisk. Łącznie w 2021 r. w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi 13 małopolskich samorządów otrzyma 10 541 800,00 zł na dofinansowanie realizacji 18 zadań. Dzięki tym środkom udaje się systematycznie zabezpieczać ujawniające się osuwiska i odbudowywać drogi, które uległy zniszczeniu z ich powodu – podkreśla I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Źródło zdjęć: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska 2021.11.05 umowy osuwiska Fot. Maria_Olszowska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj