Inwestycja drogowa w gminie Żabno
2021-10-01

Droga wojewódzka DW 973 w miejscowości Otfinów w gminie Żabno zostanie rozbudowana. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję zezwalającą na realizację tej inwestycji. Zezwolenie ma rygor natychmiastowej wykonalności.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 973 w m. Otfinów, gmina Żabno na odcinku w odc. 060 km 4+670 – odc. 090 km 1+150” zostanie zrealizowana w ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa DW 973 Żabno- Kozłów – zadanie 1 zaprojektowanie i wykonywanie robót budowlanych”.

Droga wojewódzka nr 973 wchodzi w skład regionalnego sytemu transportowego stanowiącego połączenie komunikacyjne pomiędzy województwami małopolskim i świętokrzyskim. Jest także szlakiem dostępowym do stref aktywności gospodarczej i turystycznej. Jej rozbudowa poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym odcinku. W szczególności poprawi się ochrona pieszych, z myślą o których zaprojektowano budowę chodników. Zwiększy się także dostępność do węzła autostradowego Tarnów Zachód oraz Tarnów Północ.


ZRiD_Żabno ZRiD_Żabno ZRiD_Żabno ZRiD_Żabno ZRiD_Żabno
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj