Są dla nas drogowskazem w służbie Rzeczypospolitej. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
2021-09-27

27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył konspiracyjną organizację o charakterze militarnym, która kontynuowała walkę przeciwko obu okupantom. W 82. rocznicę tych wydarzeń przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Matejki w Krakowie odbyła się uroczystość, zorganizowana przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała oraz Małopolską Wojewódzką Radę Kombatancką. Odczytano Apel Poległych, a kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwę honorową.

- Wiedzieli, że ich siłą będzie zjednoczenie i podporządkowanie polskim władzom na uchodźstwie. W ten sposób to właśnie oni — wielcy Polacy, nasi narodowi Bohaterowie i chwalebni Patrioci stali się żywym fundamentem, na którym zbudowane zostało Polskie Państwo Podziemne – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Dziś, w 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, z szacunkiem i wdzięcznością spoglądamy na Kombatantów, którzy są dla nas drogowskazem w służbie Rzeczypospolitej. Oddajemy też hołd i wspominamy tych, którzy przelali krew za wolność Ojczyzny. Cześć Ich pamięci! – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

- Gdy 27 września 1939 roku w rzeczywistości okupowanej Polski powoływano Służbę Zwycięstwu Polski, niewielu sądziło, że przerodzi się ona w fenomen na skalę światową. Myślę, że niewiele osób wtedy, u schyłku września, miało świadomość, że uda się naszym przodkom zbudować polskie państwo w konspiracji, które przetrwa zawieruchę wojenną i przemiany geopolityczne. To rocznica nie martyrologiczna, ale radosna, pokazująca, że nasi przodkowie potrafili wbrew rzeczywistości wojennej, wbrew terrorowi zbudować piękne struktury państwowe, które wydały najpiękniejszą armię świata - Armię Krajową – mówił dyrektor krakowskiego Oddziału IPN dr hab. Filip Musiał.

Historię Polskiego Państwa Podziemnego przypomniał ppłk adw. Ryszard Brodowski – żołnierz AK, honorowy prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Kombatantów. Jego przesłanie odczytał mjr pilot Tadeusz Gola – I wiceprezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK.

- 1 września 1939 roku Hitler zaatakował Polskę, 17 września dołączył Stalin i dokonali 4. rozbioru Polski. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej – wiedzący, że Wojsko Polskie niedługo wytrzyma olbrzymią przewagę pancerną Niemców – już w toku walk postanowił utworzyć konspirację i powołał 27 września Służbę Zwycięstwu Polski – będącą początkiem Polskiego Państwa Podziemnego. (…) Było to rzeczywiste przedstawicielstwo narodu polskiego. (…) Oby ta wspaniała, ale tragiczna historia polskiego narodu została na zawsze w pamięci Polaków – napisał ppłk Ryszard Brodowski.

Również w Tarnowie odbyły się uroczystości związane z dzisiejszą rocznicą Powstania Państwa Podziemnego. Zostały one połączone z świętem patrona Liceum nr XVI w Tarnowie, którym jest Antoni Gładysz. Uczestniczył w nich II wIcewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który złożył kwiaty przy tarnowskim Grobie Nieznanego Żołnierza.
 
 ***
Polskie Państwo Podziemne było unikatem na skalę światową. Oprócz struktur wojskowych obejmowało także agendy odpowiedzialne za akcję tajnego nauczania na wszystkich szczeblach oświaty, sądownictwo, działalność propagandową i wywiadowczą. Całość podlegała Rządowi RP na uchodźstwie.

20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP 20210927 PPP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj