Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 roku w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
2021-09-24

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 roku w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wnioski można składać od 22 do 28 września 2021 r.

Kwota niezaangażowanych środków Funduszu, wynikająca z dokonanej przez wojewodów analizy zaangażowania środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wynosi 364 798 573,02 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o dopłatę w 2021 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych organizatora z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych z wyłączeniem przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej są w: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1992420,nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-doplate-w-2021-roku-z-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych-o-ch.html

Wniosek może złożyć właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego, tj. gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo.

W 2021 r. maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3,00 złote/ wozokilometr przewozu.

Celem dofinansowania ze środków Funduszu zadań własnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest reaktywowanie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych, a tym samym usprawnienie komunikacji publicznej i eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

Przykładowy wzór wniosku o zawarcie umowy o dopłatę w 2021 roku


Fundusz autobusowy 24.09.2021
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj