„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”
2021-08-13

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
 
Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r. Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W ramach realizacji Zadania 1 projektu – Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, opublikowano następujące dokumenty:
1. Raport diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych;
2. Raport z analizy stanu zastanego – Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami;
3. Raport z analizy stanu zastanego – Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych;
4. Raport z analizy stanu zastanego – Raport z badania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Powyższe dokumenty są dostępne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych.

Dokumenty opublikowano również w wersjach alternatywnych, tj. w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na  temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

Od kwietnia 2021 roku trwa realizacja Zadania 2 ww. projektu – Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na temat projektu, a także trwającej rekrutacji na konsultacje środowiskowe wybranych instrumentów, znajdują się pod adresem: http://wlaczeniespoleczne.pl.

Grafika ze strony: http://wlaczeniespoleczne.pl

20210813_aktywni niepełnosprawni
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj