Zielone światło dla obwodnicy Chełmca
2021-08-03

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. „zrid”) dla zadania „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28”. Obwodnica ta ominie także od północnego zachodu Nowy Sącz. Wydany dziś „zrid” obejmuje odcinek o długości ponad 1400 m.

W Nowym Sączu, przy rondzie, do którego dowiązana zostanie nowa obwodnica, odbył się briefing prasowy, podczas którego wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał wydaną decyzję zastępcy dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad – Oddziału w Krakowie Robertowi Jakubiakowi. W briefingu uczestniczyli również posłowie Jan Duda oraz Arkadiusz Mularczyk.

- „Zielone światło” zapala się dziś dla budowy obwodnicy Chełmca. Jest to ważne zarówno dla Mieszkańców tej miejscowości, jak i Nowego Sącza oraz okolic. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego to wyczekiwany oddech ulgi, ale także poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w tym rejonie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Warto podkreślić, że inwestycja ta jest łącznikiem dwóch innych ważnych inwestycji drogowych, umożliwiającym im przyjęcie pełnej funkcjonalności. Chodzi o dopełnienie obwodnicy zachodniej i północnej Nowego Sącza. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego konsekwentnie i z determinacją dąży do tego, aby stale usprawniać i poprawiać jakość i bezpieczeństwo istniejących dróg, a także rozbudowywać sieć infrastrukturalną wszędzie tam, gdzie wpływa to na realną poprawę życia Mieszkańców – dodaje wojewoda.  

- Wydany „zrid” dotyczy drogi, która przebiegać będzie w północnej części Chełmca. Ominie ona centrum miejscowości i umożliwi połączenie dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Dopełnienie układu komunikacyjnego jest w tym rejonie niezwykle istotne. Dzięki realizacji tego zadania poprawią się warunki komunikacyjne w samej gminie Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta w naszym województwie. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w wydanie tej ważnej dla Nowosądecczyzny decyzji – mówi I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

- Mamy obwodnicę południową, mamy obwodnicę wschodnią – został ten kawałek 1,5-kilometrowy obwodnicy północnej. Jak jest to ważna obwodnica, wiedzą wszyscy ci, którzy właśnie próbują się przebić przez Chełmiec. Jak to jest uciążliwie dla Mieszkańców tej miejscowości, wiedzą oni sami. Dobrze się stało, że po tylu latach ruszą prace nad budową tego – jakże ważnego – łącznika – podkreślał podczas briefingu poseł Jan Duda.

- Na początku tej kadencji Sejmu powołaliśmy zespół, którego celem jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych w Małopolsce, ale przede wszystkim na Sądecczyźnie, bo przecież tu jest nasza mała Ojczyzna. Cieszę się, że w końcu, po tylu latach, udało się uzyskać odpowiednią dokumentację i przystąpić do prac. Jest to bardzo ważny odcinek tutaj na Sądecczyźnie. Jego otwarcie spowoduje, że znikną niezwykle uciążliwe korki w gminie Chełmiec, a jazda będzie szybsza i bezpieczniejsza – dodał poseł Arkadiusz Mularczyk.

Zakres planowanych prac obejmie między innymi:
−    budowę ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasmowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego);
−    budowę obiektów inżynierskich, tj. dwóch mostów i dwóch wiaduktów;
−    przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej;
−    przebudowę wlotu ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu DK nr 28, a także ronda na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K w ciągu ul. Marcinkowickiej;
−    rozbudowę dróg gminnych, budowę chodników i urządzeń ochrony środowiska takich jak ekrany akustyczne, osadniki i separatory.

Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że można od razu zaczynać prace. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie. Harmonogram realizacyjny przewiduje wykonanie prac w latach 2022-2023. Inwestycja jest wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

- GDDKiA realizuje Program Budowy Dróg Krajowych w Małopolsce. Dzisiaj spotykamy się, aby poinformować o budowie obwodnicy Chełmca. Chcę podkreślić, że współpraca z Urzędem Wojewódzkim jest cały czas bardzo skuteczna. Mamy złożone dwa duże wnioski o obwodnicę Oświęcimia i Zabierzowa, a we wrześniu będziemy składali wniosek o wydanie decyzji „zrid” na obwodnicę Brzeska – wyjaśniał  zastępca dyrektora GDDKiA – Oddziału w Krakowie Robert Jakubiak.

***
Przypomnijmy. Procedura wydania „zridu” (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) jest dość złożona. Przed wszczęciem postępowania następuje ocena formalna wniosku (jego kompletności). Jeśli stwierdzimy braki, inwestor musi je uzupełnić. Dopiero wtedy można wszcząć postępowanie. Po wszczęciu prowadzona jest ocena merytoryczna projektu, z którą również może wiązać się konieczność skorygowania dokumentacji. Częścią procedury jest także ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postępowanie zamyka wydanie przez wojewodę „zridu”.

20210803_Chełmiec 20210803_Chełmiec 20210803_Chełmiec 20210803_Chełmiec 20210803_Chełmiec 20210803_Chełmiec 20210803_Chełmiec 20210803_Chełmiec
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj