Rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej w Krakowie
2021-07-10

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na realizację kolejnej inwestycji przeciwpowodziowej. Projektowana inwestycja stanowi uzupełnienie rozbudowywanego systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa. Zlokalizowana jest w ciągu lewego obwałowania rzeki Wisły w Krakowie przy ujściu kanału Portu Kujawy.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na interes społeczny i gospodarczy. Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wrót przeciwpowodziowych w kanale portu Kujawy, w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły (w km rzeki 90+575) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dowiązaniem do istniejących lewobrzeżnych wałów rzeki Wisły w Krakowie. Realizacja inwestycji zapobiegać będzie realnym zagrożeniom zalania wodami powodziowymi.

Na projekt zarezerwowane zostały środki finansowe w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” (umowa zawarta 10 września 2015 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz umowa podpisana 24 maja 2016 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Bankiem Rozwoju Rady Europy).

Zgodnie z ramami czasowymi Umowy zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Bankiem Światowym zakończenie realizacji inwestycji przewidziano w drugiej połowie 2022 r.

20210710 Rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej w Krakowie 20210710 Rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej w Krakowie 20210710 Rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej w Krakowie 20210710 Rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej w Krakowie 20210710 Rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej w Krakowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj