„Posiłek w szkole i w domu”, czyli jak zmieniamy szkolne stołówki
2021-07-01

54 małopolskie szkoły podstawowe skorzystają z trzeciej edycji rządowego programu wieloletniego na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu” – moduł trzeci. Do 39 organów prowadzących – 36 gmin, 2 gmin na prawach powiatu oraz jednego stowarzyszenia – trafiło blisko 4 mln zł!

Krzesła, ławki, piekarniki, zastawy stołowe…

– To będą szczególne zakupy. Nowe krzesła, ławki, zastawy stołowe, zestawy garnków, zmywarki do naczyń, piekarniki… – wszystko, co jest potrzebne, aby zmieniać obraz szkolnych stołówek, aby dla uczniów i pracowników były to miejsca estetyczne i funkcjonalne. Właśnie z myślą o realizacji m.in. takich celów rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego opracował i wdrożył program „Posiłek w szkole i w domu”. Szkolne kuchnie i stołówki będą nowocześniejsze oraz lepiej wyposażone. Chcemy pomagać samorządom w szeroko pojętym poprawianiu standardów przestrzeni publicznej. Blisko 4 mln zł, które w tym roku otrzymaliśmy na realizacje modułu trzeciego programu „posiłek w domu i w szkole” to dla organów prowadzących konkretny zastrzyk gotówki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Wspieramy małopolskie samorządy kwotą niemal 4 milionów złotych, kierując te środki na dofinansowanie modernizacji stołówek szkolnych. Gratuluję wszystkim gminom, które wystąpiły o dofinansowanie i je otrzymały. Jestem przekonany, że te środki zostaną dobrze wykorzystane i będą służyły wszystkim uczniom – dodaje II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Do 30 czerwca 2021 r. na rachunki organów prowadzących, które podpisały umowy przekazaliśmy kwotę 3 817 292,89zł. Najwyższe dofinansowanie trafiło do gmin Skawina (prawie 320 tys. zł dla 4 szkół podstawowych) oraz Bochnia (240 tys. zł dla 3 szkół podstawowych).

– Składam serdeczne podziękowania Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu na ręce Pana Wojewody Łukasza Kmity w imieniu mieszkańców, a przede wszystkim uczniów z terenu gminy Skawina. Program „Posiłek w szkole i w domu” jest jednym z najbardziej trafnych programów rządowych. Kuchnie, które funkcjonują w szkołach, wydają smaczne posiłki i coraz więcej uczniów z nich korzysta. Cieszymy się, że kwota niemal 320 tysięcy złotych zasili te placówki i będziemy mogli je zmodernizować, co przełoży się na usprawnienie pracy stołówek – mówi zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec.

– Jako wójt Gminy Bochnia jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że udało się pozyskać te środki na modernizację zaplecza kuchennego. Dyrektorzy szkół i pracownicy kuchni są niezmiernie wdzięczni za pozyskane środki, dzięki którym przygotowanie posiłku będzie się odbywało sprawniej i w lepszych warunkach – dodaje wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek.

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup usług i wyposażenia, co ma służyć zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Nawet 80 tys. zł dla szkoły

Kwota dotacji różni się w zależności od realizacji poszczególnych zadań i wynosi maksymalnie:

1) 80 000,00 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek,

2) 25 000,00 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Realizacja tych działań może być prowadzona w formie zakupu usług remontowo-adaptacyjnych lub niezbędnego wyposażenia szkolnej kuchni czy jadalni.

W ramach realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziany jest obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości minimum 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego na trwający w latach 2019-2023 program doposażenia i remontu kuchni, stołówek i jadalni przeznaczy łącznie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie).

Podsumowanie programu

W latach 2019-2020 z rządowego wsparcia w poprawie standardu funkcjonowania kuchni, stołówek bądź jadalni skorzystało 121 szkół podstawowych w Małopolsce.

Wojewoda Małopolski przekazał w latach 2019-2020 na realizację tych zadań środki finansowe w łącznej wysokości: 7 867 971,8 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w wysokości: 7 224 588,4 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów w wysokości: 643 383,4 zł.

20210701 Posiłek w szkole i w domu 20210701 Posiłek w szkole i w domu 20210701 Posiłek w szkole i w domu 20210701 Posiłek w szkole i w domu 20210701 Posiłek w szkole i w domu 20210701 Posiłek w szkole i w domu 20210701 Posiłek w szkole i w domu Posiłek w szkole i w domu 2021, jpg
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj