Trąba powietrzna w powiecie nowosądeckim: posiedzenie sztabu kryzysowego
2021-06-25

70 domów z uszkodzonymi dachami - to bilans trąby powietrznej, która przeszła przez powiat nowosądecki. Grad spowodował też straty w powiecie miechowskim i olkuskim. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a ostrzeżenia pogodowe cały czas obowiązują.

Na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Mogilnie omówiono działania służb oraz formy pomocy dla poszkodowanych. Posiedzeniu przewodniczyli wicewojewodowie Józef Leśniak oraz Ryszard Pagacz. Obecni byli przedstawiciele Straży Pożarnej z zastępcą małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Piotrem Słowiakiem na czele, a także Policji, Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz innych służb zaangażowanych w działania. Uczestniczyli także wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk oraz wójt gminy Korzenna Leszek Skowron.

- Zobowiązałem służby, zarówno wojewody, jak i pozostałe służby, aby niezwłocznie przystąpić do oceny, w jakim stanie znajdują się uszkodzone budynki, do szacowania strat, tak aby pomoc dla mieszkańców mogła być udzielona możliwie jak najszybciej. Niezwłocznie zostaną przekazane na konta gmin środki będące w dyspozycji wojewody: z przeznaczeniem na zasiłki na pomoc doraźną oraz remonty i naprawy. Kwoty pomocy państwa dla mieszkańców będą uzależnione od skali zniszczeń i od tego, w jakim stanie znajdują się ich nieruchomości. Pomoc dla mieszkańców jest zapewniona także w postaci noclegów, ale również powiat nowosądecki zapewnia wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących - mówi wicewojewoda Józef Leśniak.

- W związku z niepokojącymi informacjami o zbliżającym się froncie pogodowym o godzinie 12:40 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie został zwołany sztab kryzysowy, podczas którego analizowaliśmy spływające raporty meteorologiczne. W tym całym nieszczęściu trzeba podkreślić, że nie ma ofiar śmiertelnych i to jest pozytywna wiadomość - dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Według danych przedstawionych na sztabie w miejscowości Librantowa w gminie Chełmiec wskutek trąby powietrznej uszkodzonych zostało 30 budynków mieszkalnych i 28 gospodarczych, natomiast w miejscowości Koniuszowa - 9 mieszkalnych i 3 gospodarcze.

W powiecie miechowskim grad i wiatr uszkodził 53 dachy, a w powiecie olkuskim - 45.

Na godz. 23:00 bez prądu jest 3415 mieszkańców Małopolski  (38 stacji), tylko w  gminie Chełmiec - 1200 (16 stacji).

Na godz. 22:00 Straż Pożarna interweniowała w Małopolsce 343 razy do zgłoszeń takich jak: uszkodzone dachy - 141, wiatrołomy - 101, podtopienia: budynki - 47, drogi - 18. W działaniach uczestniczy 255 strażaków PSP i 1283 OSP.

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu uruchomiono specjalną całodobową  infolinię dla mieszkańców, gdzie mogą oni uzyskać informacje o pomocy, która im przysługuje (numery: 18 41 41 621; 18 41 42 721; 18 41 42 720).

20210624 briefing po sztabie 20210624 posiedzenie sztabu - trąba na Sądecczyźnie 20210624 posiedzenie sztabu - trąba na Sądecczyźnie 20210624 posiedzenie sztabu - trąba na Sądecczyźnie 20210624 briefing po sztabie 20210624 briefing po sztabie 20210624 briefing po sztabie 20210624 briefing po sztabie 20210624 briefing po sztabie 20210624 briefing po sztabie 20210624 briefing po sztabie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj