Walka z osuwiskami. Ponad 7 mln zł dla małopolski
2021-06-07

Stwarzają zagrożenia komunikacyjne i infrastrukturalne. Utrudniają dojazdy do szkół, miejsc pracy czy kościołów. Przez lata pozostają nieaktywne i przypominają o sobie w nieoczekiwanych momentach. Walka z osuwiskami to proces długotrwały i cykliczny. Dzięki rządowemu wsparciu udaje się sukcesywnie odbudowywać zniszczoną infrastrukturę. W tym roku do małopolskich samorządów z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi trafi łącznie 7 117 800 zł.

Bardzo dziękuję rządowi Pana Premiera Mateusza Morawieckiego za kolejne ogromne wsparcie dla województwa małopolskiego. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ponad 7 mln zł przyczynią się do stabilizacji osuwisk i odbudowy dróg, zapewniając Małopolanom poczucie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.  

W 2021 roku dofinansowanie trafi do 8 samorządów na 11 zadań:  

- trzech gmin (Kamionka Wielka, Piwniczna-Zdrój, Zakliczyn) – na łączną kwotę 3 654 800,00 zł (5 zadań);

- czterech powiatów (gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski) na łączną kwotę 1 303 000,000 zł (5 zadań),

- województwa małopolskiego – na kwotę 2 160 000,00 zł.

- Dzięki rządowemu wsparciu w wysokości ponad 7 mln zł uda się m.in. odbudować zniszczoną infrastrukturę na terenie naszego województwa. Osuwiska bywają bardzo niebezpieczne, dlatego te środki zostaną wykorzystane na konkretne cele, tak by w miejscach newralgicznych zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców konkretnych powiatów i gmin. Wśród wybranych do realizacji przedsięwzięć dofinansowano zadanie związane m.in. ze stabilizacją osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 w miejscowości Sułoszowa – mówi marszałek Witold Kozłowski. 

Wykaz zadań, którym zostało przyznane dofinansowanie znajduje się tutaj.

Najwyższe dofinansowanie trafi do gminy Zakliczyn: łącznie 3 458 000 zł na dwa zadania.

W 2020 roku w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi Wojewoda Małopolski zawarł 5 umów na łączną kwotę 8 190 134,00 zł, w tym: 

- 3 umowy z 3 powiatami na kwotę 7 902 118,00 zł,

- 2 umowy z województwem małopolskim na łączną kwotę 288 016,00 zł.

- Otrzymaliśmy pieniądze na dwa bardzo ważne zadania, które będą zrealizowane na południu gminy. Te dwa zadania były wskazywane przez mieszkańców jako bardzo istotne. Na nawierzchni oprócz osuwisk, są bardzo duże ubytki i spękania tych dróg, niestety gmina Zakliczyn, ze względu na ograniczone możliwości finansowe, nie mogła wykonać tego zadania, dlatego ubiegaliśmy się o środki z budżetu państwa na ich realizację, za co serdecznie dziękuję - mówił burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.

- Ponad 5 lat czekaliśmy na to, aby znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy, czyli, aby znalazły się środki na zabezpieczenie osuwiska na terenie Sułoszowej. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby dzisiejszy dzień mógł być swego rodzaju happy endem – zaznaczył wójt gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk.

Ustabilizowano 3 osuwiska powiatowe. Całkowita długość odbudowanych i zabezpieczonych dróg powiatowych wyniosła 0,300 km.

Wykonano też dokumentacje:   

- 1 dokumentację projektowo-budowlaną przez województwo małopolskie,

- 1 studium wykonalności przez województwo małopolskie.

20210607 Czeki - osuwiska 20210607 Czeki - osuwiska 20210607 Czeki - osuwiska 20210607 Czeki - osuwiska 20210607 Czeki - osuwiska 20210607 Czeki - osuwiska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj