Z wizytą w Ciężkowicach
2021-06-02

Można powiedzieć, że miasto to przeżywa swój renesans. Wszystko za sprawą realizowanych w ostatnim czasie inwestycji i projektów. Dzisiaj w Ciężkowicach o aktualnych zadaniach, a także o planach, rozmawiano podczas wizyty ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, któremu towarzyszył podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Piotr Dziadzio. Obecny był także m.in. wojewoda małopolski Łukasz Kmita, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Marcin Guzik.

  - Bardzo cieszymy się, że w Małopolsce Pan Minister znalazł czas by poznać piękną ziemię ciężkowicką. Ilość inwestycji i planów realizowanych właśnie tutaj budzi podziw ale też i zasługuje na wsparcie – mówi wojewoda Łukasz Kmita. 

Prawdziwą perełką Ciężkowic staje się Park Zdrojowy im. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza. I to właśnie to miejsce minister M. Kurtyka odwiedził jako pierwsze. Budowa Parku już się zakończyła, a pod koniec tego miesiąca planowane jest jego otwarcie. Cała inwestycja kosztowała ponad 23 mln zł, z czego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskano wsparcie w wysokości ponad 15,5 mln zł.

Miejsce to jest wyjątkowo urokliwe. Na jego terenie przygotowano dla odwiedzających infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną, w tym urządzenia do hydroterapii (wodolecznictwa), alpinarium (ogród zbudowany ze skał i ziemi, wraz z górskimi układami roślinności), arboretum (ogród dendrologiczny), brodziki z łazienkami mineralnymi, sieć alejek, wrzosowisko, siłownia terenowa, plac zabaw, ogrody wodne, tężnia, ogród sensoryczny i inne. Co ważne, wstęp do Parku Zdrojowego będzie bezpłatny.

- Chcielibyśmy pójść krok dalej. Stąd jesteśmy z panem ministrem Piotrem Dziadzią, myśląc o tym w jaki sposób można by ten kapitał podziemnych wód jak najlepiej wykorzystać. Chciałbym serdecznie podziękować Panu Wojewodzie za obecność, ale także za wsparcie Ciężkowic właśnie w tych działaniach na rzecz lepszego wykorzystania wód termalnych, na rzecz odwiertów. Chcielibyśmy, żeby właśnie takie ośrodki jak Ciężkowice mogły przyciągać turystów, mogły stanowić dla swoich mieszkańców powód do dumy – mówi minister Michał Kurtyka.

Minister odwiedził także budowane w Ciężkowicach Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Nowy budynek Centrum powstanie obok Muzeum Przyrodniczego. Będą tam prowadzone zajęcia, warsztaty, ale także transmisje wykładów czy prelekcji. Zaś w budynku głównym Centrum Edukacyjnego zaplanowano zróżnicowane tematyczne sale ekspozycyjne odnoszące się do ekosystemów regionu małopolskiego.

Ale to nie wszystko. W podtarnowskich Ciężkowicach zostanie uruchomione także Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, które będzie prowadzić zajęcia i warsztaty edukacyjne dotyczące m.in. ochrony przyrody i krajobrazu. Oferta centrum będzie skierowana przede wszystkim do grup szkolnych – ośrodek będzie przystosowany do przyjmowania grup na kilkudniowe wyjazdy edukacyjne, tzw. „zielone szkoły”. Na oddanie tej inwestycji trzeba jednak poczekać. Finalizację zadań zaplanowano na rok 2023 r.

O sile inwestycji w infrastrukturę turystyczną Cieżkowic świadczy także inna inwestycja zaplanowana w tym mieście. Chodzi o modernizację budynku amfiteatru wraz z przylegającym terenem. To zadanie uzyskało wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800 000 zł.


Cięzkowice_wizyta_min.KurtykiCięzkowice_wizyta_min.Kurtyki1Cięzkowice_wizyta_min.Kurtyki4Cięzkowice_wizyta_min.Kurtyki5Cięzkowice_wizyta_min.Kurtyki3Cięzkowice_wizyta_min.Kurtyki2Cięzkowice_wizyta_min.Kurtyki620210602 Ekoprojekty w Małopolsce
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj