Ze szczególną troską o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych
2021-06-01

- Droga do szkoły, pracy, urzędu czy kościoła, spacer do parku, na spotkanie z przyjaciółmi... Te i wiele innych powodów czyni każdego z nas pieszymi uczestnikami ruchu drogowego. Właśnie wchodzą w życie przepisy, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa w tym zakresie. Celem zmian wprowadzonych właśnie przez polski rząd jest poszerzenie ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przy skrzyżowaniu ulic Młyńska i Młyńska Boczna w Krakowie odbył się dziś briefing prasowy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotra Morajki dotyczący zmian w przepisach ruchu drogowego, które weszły w życie 1 czerwca. W briefingu uczestniczył również naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie mł. insp. Maciej Rymar.

- Można powiedzieć, że najważniejszym aspektem poruszania się po drogach niezmiennie pozostaje zdrowy rozsądek, uważność i rozwaga. I to wyzwanie dotyczy zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Wchodząca dziś w życie nowelizacja kodeksu drogowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych  przekraczających jezdnię, pod warunkiem że nowych przepisów będą przestrzegać zarówno kierujący, jak i piesi. Piesi giną na przejściach nie tylko z winy kierowców, ale są przypadki, że sami również przyczyniają się do tych tragicznych zdarzeń - tłumaczy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko.

Piesi – szczególni użytkownicy ruchu drogowego
Jak wynika z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w bieżącym roku (według danych za okres 1.01.-15.05.) w naszym województwie doszło do 577 wypadków drogowych. Zginęły w nich 42 osoby, a 672 zostały ranne.

Liczba wypadków drogowych znacząco się zmniejszyła na przestrzeni ostatnich lat (o 42,5%: w 2016 roku wypadków drogowych było 3940, w 2020 – 2264), choć nadal zbierają one tragiczne żniwo i z pewnością wielu z nich dałoby się uniknąć.

W bieżącym roku (do 15 maja) doszło do 155 wypadków drogowych z udziałem pieszych (ok. 27% wszystkich wypadków drogowych). Zginęło w nich 18 pieszych, a 135 zostało rannych.

Ofiary śmiertelne wśród pieszych to prawie 43% wszystkich zabitych w wypadkach drogowych w Małopolsce od 1 stycznia 2021 r. do połowy maja. Na szczęście widać pewną poprawę w tym zakresie. O ile w 2017 r. co drugą ofiarą śmiertelną na drodze był pieszy, o tyle w 2020 r. wśród ofiar śmiertelnych piesi stanowili co trzecią ofiarę.

Na przestrzeni lat 2016-2020 liczba wypadków z udziałem pieszych uległa spadkowi o ponad 50% (z 1043 w 2016 r. do 517 w 2020 r.).

Przejścia dla pieszych: punkty newralgiczne.

To właśnie na przejściach dla pieszych najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego (spośród miejsc występowania zdarzeń drogowych z pieszymi, takich jak chodniki, przystanki czy skrzyżowania).

- Policja wzmocniła nadzór nad przejściami dla pieszych, co w ostatnich latach przyczyniło się do spadku liczby wypadków z udziałem pieszych na przejściach. Wprowadzane zmiany ustawodawcze to parasol ochronny roztaczany nad tymi najsłabszymi uczestnikami ruchu drogowego, którzy jednocześnie ponoszą największe konsekwencje zdarzeń na drodze – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Tylko w tym roku (według danych do 15 maja) na przejściach dla pieszych w Małopolsce zginęły 4 osoby. W analogicznym okresie roku ubiegłego ofiar śmiertelnych było 8. W 2016 roku na przejściach dla pieszych zginęło tyle samo osób, co w roku 2020 (18).

W tym roku (według danych do 15 maja) wszyscy piesi, którzy ponieśli śmierć na przejściu, zginęli z winy kierującego. Spośród 59 wypadków na przejściach dla pieszych tylko w 3 przypadkach wina leżała po stronie pieszego.

W 2021 r. (według danych do 15 maja) kierujący spowodowali 96 wypadków drogowych z pieszymi (ok. 62%). Najczęściej przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych czy nieprawidłowe cofanie, omijanie. Piesi byli w tym roku przyczyną ok. 33,5% wypadków z ich udziałem (52). Wina pieszych polegała na nieostrożnym wejściu na jezdnię przed jadący pojazd, nieostrożnym wejściu na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody czy przekraczaniu jezdni w miejscu niedozwolonym.

W bieżącym roku (do 15.05.2021 r.) małopolska Policja ujawniła łącznie 108 175 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości jazdy, w tym 42 277 w rejonie przejść dla pieszych, tj. 39% ogółu wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. Z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym zatrzymano 1 774 praw jazdy (o 446 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Zmiany w przepisach ruchu drogowego
Od 1 czerwca przed kierującymi pojazdami stawiane są nowe wymagania. Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

Kierujący zobowiązany jest do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale także jego okolicy, tak by stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię tym, którzy znajdują się na przejściu dla pieszych lub na nie wchodzą.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:
•    zachować szczególną ostrożność,
•    zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
Obowiązujące do tej pory zmniejszenie prędkości w terenie zabudowanym, które rozróżniało dopuszczalną prędkość na 50 km/h w dzień i 60 km/h w nocy zostaje ujednolicone. Od tej pory noga z gazu i zmniejszenie prędkości do 50 km/h obowiązuje także po zmroku.  
Znowelizowane przepisy uczulają także pieszych uczestników ruchu do prawidłowego zachowania. Pieszy ma nadal zachować szczególną czujność podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię, torowisko. Nadal obowiązkiem jest korzystanie z przejść dla pieszych. Istotną zmianą jest natomiast zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię i przechodzenia przez ulicę.

- Rząd Pana premiera Mateusza Morawickiego ze szczególną troską pochyla się nad najbardziej narażonymi na urazy uczestnikami ruchu drogowego. Wprowadzane przepisy mają  usystematyzować to, co tak naprawdę od zawsze powinno być stosowane jako dobra kultura na drodze. Szanując siebie nawzajem jako uczestników ruchu, zapewniamy spokojny powrót do domu rodzinom, dzieciom, przyjaciołom, a i sobie dajemy gwarancję, że bezpiecznie pokonamy naszą drogę
– mówi wojewoda Łukasz Kmita.

- Policja prowadzi cały szereg działań – czy to kontrolnych czy profilaktycznych – dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Innym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest poprawa infrastruktury drogowej czy stan techniczny pojazdów. Istotne są także odpowiednie przepisy. Pamiętajmy , że przejście dla pieszych powinno być dla nich azylem bezpieczeństwa - zaznacza naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie mł. insp. Maciej Rymar.
 
Więcej o zmianach:
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/11062,Nowe-przepisy-w-zakresie-bezpieczenstwa-pieszych-obowiazujace-od-1-czerwca-2021-.html
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/203728,Bezpieczenstwo-Na-Drodze-wybrane-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego-od-1062021-.html

Rządowe środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych
- Na realizację zadań związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa przejść dla pieszych są przekazywane rządowe środki. Prewencja w tym zakresie będzie owocowała dalszym spadkiem wypadków z udziałem pieszych. To dlatego katalog działań mogących uzyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został poszerzony. Pokazujemy, jak ważna jest dla nas poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach naboru wniosków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – ogłoszonego przez Wojewodą Małopolskiego w marcu 2021 r. – jednostki samorządu terytorialnego złożyły 84 wnioski na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Nabór ten stanowi kolejny rządowy mechanizm wsparcia samorządów, nakierowany na rozwój i podnoszenie standardów infrastruktury drogowej. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 tys. złotych.

Dla naszego województwa na rok 2021 na realizację tego celu została przewidziana kwota 34 822 962,16 zł.

W ramach naboru złożono łącznie 84 wniosków w tym:
- 42 wnioski na zadania powiatowe (dotyczące 54 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych oraz w ramach skrzyżowania),
- 42 wnioski na zadania gminne (dotyczące 61 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych oraz w ramach skrzyżowania).

Małopolskie samorządy złożyły wnioski na zadania o łącznej całkowitej wartości 13 957 835,75 zł. Aktualnie trwa ich ocena, prowadzona przez komisję powołaną przez Wojewodę. Po zakończeniu tej oceny, Wojewoda Małopolski będzie mógł przedstawić Ministrowi Infrastruktury listę zadań rekomendowanych do dofinansowania z województwa małopolskiego, która następnie zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

20210601 Briefing ruch drogowy 20210601 Briefing ruch drogowy 20210601 Briefing ruch drogowy 20210601 Briefing ruch drogowy 20210601 Briefing ruch drogowy Grafika
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj