O światowym dziedzictwie Auschwitz Birkenau
2021-05-19

Podczas wyjątkowej sesji on-line międzynarodowi eksperci rozmawiali o niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz Birkenau. Spotkanie odbyło się w ramach misji doradczej WHC/ICOMOS. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w dyskusji uczestniczył wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Podczas spotkania dokonano między innymi przeglądu postępów w budowaniu dialogu między władzami, lokalną społecznością oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Małopolskim Konserwatorem Zabytków, a pozostałymi kluczowymi interesariuszami. Rozmawiano także o rozwoju edukacyjnego programu podnoszenia świadomości społecznej na temat historycznych struktur i powiązań samego miejsca. 

Innym, ważnym tematem, jaki pojawił się w toku dyskusji, było zagadnienie związane z utworzeniem strefy buforowej, która pozwalałaby na skuteczniejszą ochronę najbliższego otoczenia. Nie zabrakło także rozmów dotyczących wdrażania wytycznych konserwatorskich zawartych w Strategii konserwatorskiej dla miejsca światowego dziedzictwa Auschwitz Birkenau i jego bezpośredniego otoczenia.

– Cieszę się i dziękuję za tą możliwość spotkania w tak szerokim gronie. To ważne, aby móc podsumować zagadnienia, które były zaplanowane w ramach misji w ubiegłym roku i przyjąć cele i wyzwania do realizacji w najbliższym czasie – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. 

***

ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków powołana została do życia w 1965 roku. ICOMOS jest organizacją pozarządową o zasięgu międzynarodowym, afiliowaną przy UNESCO.

Do głównych zadań ICOMOS należy rozpowszechnianie metod ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków, wspieranie nowych badań dotyczących teorii i technologii służących przetrwaniu historycznego dziedzictwa: budowli i zespołów architektonicznych, założeń urbanistycznych i historycznych miast, założeń pałacowo-ogrodowych i rezydencjonalnych oraz miejsc archeologicznych i krajobrazu kulturowego. Ważną formą działalności jest opiniowanie obiektów kandydujących do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego oraz monitorowanie miast, miejsc i obiektów polskich znajdujących się na Liście (WHL).

20210519 Konferencja o Auschwitz 20210519 Konferencja o Auschwitz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj