Będzie więcej Środowiskowych Domów Samopomocy
2021-05-13

W miejscowościach Cerekiew i Mszana Górna powstaną nowe Środowiskowe Domy Samopomocy. Stanie się tak dzięki środkom w wysokości 2 361 512 złotych, które województwo małopolskie otrzymało z rezerwy celowej budżetu państwa
z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to zatem działania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

O nowych środowiskowych domach samopomocy, które dzięki tym środkom powstaną, mówili dziś na briefingu prasowym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita, poseł Urszula Rusecka – przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk.

Do powiatu bocheńskiego trafi 1 921 107 złotych na utworzenie i utrzymanie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 uczestników (w tym dla 12 uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu) w miejscowości Cerkiew.

440 405 złotych otrzyma natomiast gmina Mszana Dolna. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie i utrzymanie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 uczestników (w tym dla 2 uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu) w miejscowości Mszana Górna.

- Bardzo dziękuję za te środki, które popłyną do małopolskich jednostek samorządu terytorialnego. To bardzo ważne, abyśmy otaczali pomocą tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Jestem głęboko przekonany, że otrzymane środki bezpośrednio wpłyną na poziom życia osób z zaburzeniami psychicznymi i będą przeciwdziałały ich izolacji. W obu nowych Środowiskowych Domach Samopomocy będzie mogło łącznie przebywać 80 osób. Systematycznie poszerzamy sieć takich miejsc. Na przestrzeni ostatnich lat ich liczba zwiększyła się z 2694 w roku 2015 do 3022 w roku 2021. Obecnie jest w tych placówkach 3022 miejsc, w tym 596 dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- To środki dla Małopolan, którzy najbardziej potrzebują tego wsparcia, dla osób z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi. Takie miejsce, wyczekiwane przez rodziców, powstanie w Cerekwi. Druga taka placówka będzie w gminie Mszana Dolna – mówi poseł Urszula Rusecka.

- Prowadzone w takich placówkach wsparcia dziennego zajęcia są niezwykle istotne zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin. Podopieczni otrzymują lekcje zaradności i samodzielności, radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego, a także umiejętności społecznych. Co istotne, placówki prowadzą treningi zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak i zespołowych. Rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zatem praktyczna i niezwykle ważna forma realizacji idei integracji społecznej – dodaje dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk.

Średnia miesięczna kwota dofinansowania na jednego uczestnika zajęć prowadzonych przez Środowiskowe Domy Samopomocy regularnie wzrasta. W 2016 r. kształtowała się na poziomie 1 084 zł, natomiast w roku obecnym wynosi już 1 752,50 zł.

Ponadto począwszy od 2017 r. do środowiskowych domów samopomocy kierowane są dodatkowe środki finansowe, zagwarantowane w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dla uczestników ze spectrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, miesięczna kwota dotacji jest podwyższana do 30% średniej miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika.

W 2020 r. na finansowanie funkcjonowania i rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie małopolskim z budżetu państwa przekazano środki finansowe w łącznej wysokości ponad 66,9 mln, w tym 2 mln 159 tys. zł na wydatki inwestycyjne oraz 3 mln 500 tys. zł na realizację programu „Za życiem”, tj. podwyższenie dotacji o 525,75 zł dla uczestników z niepełno-sprawnościami sprzężonymi lub spectrum autyzmu. W ustawie budżetowej na 2021 r. dla środowiskowych domów samopomocy w województwie małopolskim zabezpieczono środki w łącznej wysokości  67 mln zł.

20210513_briefing prasowy senior 20210513_briefing prasowy senior środki na ŚDS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj