Dla naszych Seniorów
2021-05-13

Są dla seniorów bezpieczną przystanią. Przestrzenią rozwoju osobistego. Miejscem spotkań. Oazą spokoju. Dzięki rządowym środkom sieć Domów i Klubów „Senior+” stale się rozwija. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej właśnie rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021. Do małopolskich samorządów trafi łącznie prawie 4,6 miliona złotych.

O polityce senioralnej polskiego rządu mówili dziś na briefingu prasowym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita, poseł Urszula Rusecka – przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i pełnomocnik wojewody ds. seniorów Jacek Kowalczyk.


- To niezwykle ważne, aby nasi seniorzy mieli jak najlepsze warunki do funkcjonowania. Domy i Kluby „Senior +” zapewniają taką możliwość. Idea takich miejsc oddaje założenia konsekwentnie realizowanej przez polski rząd polityki senioralnej. Jej filarami są: Bezpieczeństwo, Uczestnictwo, Solidarność. Gratuluję samorządom otrzymanych środków. Jako rząd chcemy sprawić, aby seniorzy w możliwie najszerszym zakresie korzystali z aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, ale także zwiększyli swoją działalność w życiu społecznym - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Polityka senioralna jest podstawowym elementem prorodzinnej polityki prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. W bieżącym roku na politykę senioralną rząd Zjednoczonej Prawicy przeznacza ok. 36 mld zł - 300 ml zł trafi na program „Senior+”, a 200 mln zł na program „Aktywny Senior”. To środki, które wpływają na wsparcie seniorów. Są dedykowane osobom, które nie są już aktywne zawodowo, ale mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach kulturalnych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych – zaznacza poseł Urszula Rusecka.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Samorządy otrzymują wsparcie w zakresie realizacji zadań własnych, na prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Program składa się z dwóch modułów.

I moduł obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

W ramach tego modułu w edycji 2021 dofinansowanie otrzyma 10 małopolskich samorządów (wszystkie, które zostały przez nas zarekomendowane do dofinansowania, a więc spełniały wymogi formalne). Dzięki środkom w wysokości 1 710 919 złotych powstanie 269 miejsc dla seniorów. Najwyższe dofinansowanie trafi do gminy Ciężkowice w powiecie tarnowskim. Wynosi ono 400 tys. złotych.

Wyniki konkursu „Senior+” Edycja 2021 – moduł I

Natomiast II moduł to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w tym module podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. W województwie małopolskim zostanie dofinansowanych 1176 miejsc. Na ten cel, w ramach programu „Senior+” 2021, do samorządów trafi 2 872 892,39 złotych. Najwyższe dofinansowanie – w wysokości 192 240,00 złotych – otrzyma gmina Pałecznica w powiecie proszowickim.

Wyniki konkursu „Senior+” Edycja 2021 – moduł II

- Lista małopolskich domów i klubów „Senior+” znacząco się poszerzyła. Aktualnie takich placówek jest 86, natomiast w roku 2015 było ich 8. To milowy krok w polityce senioralnej. Miejsca te stały się niezwykle istotne dla seniorów. Dlatego mam nadzieję, że małopolskie samorządy będą wychodziły z kolejnymi prosenioralnymi inicjatywami – dodaje dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i pełnomocnik wojewody ds. seniorów Jacek Kowalczyk.

DSC_004920210513_briefing prasowy senior 20210513 Senior
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj