25 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z Małopolski
2021-05-06

Małopolskie jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup 7 ciężkich i 18 średnich samochodów bojowych. Do druhów z naszego województwa trafi 25 nowych wozów. W skali kraju w 2021 roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł!

- Zakup tych samochodów zostanie dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny do tego zakupu zadeklarowały także samorządy. Te wozy powinny trafić do jednostek pod koniec roku. To jest coroczna akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związana z zakupem nowych jednostek dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku także planowane są zakupy nowych wozów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej – mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

- Wsparcie OSP to realne działania administracji rządowej, zwłaszcza w trudnym dla wszystkich okresie epidemii koronawirusa. Dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników realizujemy wiele zadań. Jednostki OSP aktywnie włączyły się w pomoc w realizacji Narodowego Programu Szczepień, pomagając mieszkańcom w dotarciu do punktów szczepień, a to tylko jeden z wymiarów pomocy, która udzielana jest przez nich każdego dnia – zawsze w imię dewizy łączącej kolejne pokolenia druhów: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Sukcesywna wymiana taboru samochodowego w małopolskich jednostkach OSP przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa Małopolan. To również wyraz wdzięczności dla strażaków ochotników, którzy niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie, by nieść pomoc potrzebującym. Powodzie, pożary, wypadki drogowe… – zawsze są na pierwszej linii frontu, aktywnie włączając się także w walkę z epidemią. Bardzo dziękuję za to zaangażowanie i wszystkim strażakom oraz ochotnikom życzę nieustającej opieki św. Floriana – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Zakupy 314 samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy łącznym dofinansowaniu:

  • NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł,
  • dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
  • dotacji MSWiA – 19,6 mln zł,
  • środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.

- Rola i znaczenie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest nie do przecenienia. Aby mogli działać sprawnie i skutecznie, nie wystarczą ludzie z pasają, wielkim zaangażowaniem i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. Aby brać udział w działaniach i akcjach, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, tak aby móc likwidować różnego rodzaju zagrożenia, z którymi przychodzi się nam zmierzyć podczas codziennej służby. Nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze, które tafią do druhów w Małopolsce z pewnością wzmocnią ich potencjał sprzętowy, a to bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa oraz osób odwiedzających nasz region – podsumowuje małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

Lista OSP, które otrzymają wsparcie: https://www.gov.pl/web/kgpsp/dofinansowanie-314-samochodow-ratowniczo-gasniczych-dla-jednostek-osp-w-2021-r


20210506 samochody dla OSP 20210506 samochody dla OSP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj