Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: nowy sprzęt dla Szpitala w Proszowicach i inwestycje w gminie Pałecznica
2021-04-26

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Małopolski trafiły rekordowe środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzisiaj symboliczne czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie odebrali przedstawiciele powiatu proszowickiego i gminy Pałecznica. W wydarzeniu uczestniczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicewojewoda Ryszard Pagacz oraz poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec.

- Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych to bardzo konkretne narzędzie, które pan premier Mateusz Morawiecki sformułował aby samorządy mogły się rozwijać. Samorządy były przygotowane do aplikacji o środki. Chcę bardzo serdecznie pogratulować dobrych projektów inwestycyjnych. To są ogromne środki, które trafiają do naszych gmin, ogromne środki, które trafiają do naszych samorządów, ogromne środki, które z pewnością będą doskonale wydatkowane bo samorządy są dobrze przygotowane. Dzisiaj Polska jest stawiana jako wzór w Europie wychodzenia z kryzysu pandemicznego. Dzisiejsze działania pana premiera Mateusza Morawickiego, a także skuteczność w rozkręcaniu gospodarki powoduje, że dzisiaj mamy najniższe bezrobocie w Europie, że dzisiaj te działania strategiczne dotyczące tego aby wspierać polską gospodarkę, aby gospodarka była swoistym kołem zamachowym wielu działań i wielu branż to najlepszy przykład jak można doskonale prowadzić zarówno polską gospodarkę jak i być liderem jeśli chodzi o Europę – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Rządowe środki, które trafiły w Państwa ręce, to silne wsparcie zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla wszystkich Małopolan. Ich lwia część będzie bowiem wykorzystana na wsparcie pacjentów zmagających się z COVID-19. Mając doświadczenia minionego roku, wiemy, jak ważne jest wspieranie infrastruktury szpitali, które są na pierwszej linii frontu w walce z epidemią. To dlatego tak znaczne dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu dla Szpitala w Proszowicach. Spore środki otrzymała również gmina Pałecznica z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego – inwestycję zatem niezwykle istotną dla wszystkich Mieszkańców – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

W ramach przyznanego wsparcia powiat proszowicki zakupi m.in. cyfrowy aparat RTG o wartości 793 tys. zł. Jego zaletą jest możliwość skracania procesu diagnostycznego, co wpływa na szybkość wyboru metody leczenia. Zakupiony zostanie także tomograf komputerowy, który umożliwia uzyskanie obrazu 3D i przekroju badanych narządów. Jego koszt to blisko 3 mln zł. Obydwa te urządzenia są niezwykle istotne z punktu widzenia leczenia powikłań po przebyciu COVID-19.

Dzięki środkom z RFIL Szpital w Proszowicach uzyska nową wieżę laparoskopową z wyposażeniem oraz osprzętem endoskopowym niezbędnym do leczenia chirurgicznego. Aktualnie blok operacyjny dysponuje jedynie jedną taką wieżą, która wykorzystywana jest w trzech salach operacyjnych. Nowy sprzęt pozwoli na wydzielenie strefy do operacji pacjentów covidowych i niezakażonych wirusem SARS-CoV-2, co wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa leczonych w oddziale chirurgiczno-zabiegowym. Wartość tego sprzętu medycznego to 517 tys. zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to także pomocna dłoń dla samorządów wspierająca rozwój lokalnej infrastruktury. I tak, gmina Pałecznica otrzymała 500 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicznego. Zadanie to podniesie bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności uczestników ruchu drogowego, w tym także pieszych.

- Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w dzisiejszej uroczystości. Uroczystości, która podkreśla po pierwsze zaangażowanie i aktywność samorządów naszego terenu, ale również dobrą reakcję rządu zjednoczonej prawicy na sytuację pandemiczną. Przypomnę, że od początku tej pandemii około 200 mln zł. zostało przeznaczone w różny sposób, w formie tzw. „tarcz antykryzysowych” na wsparcie polskiej przedsiębiorczości, na wsparcie różnych dziedzin życia. I również tarcze samorządowe to jest element tego wsparcia samorządów, które borykają się jak my wszyscy z kryzysem związanym z pandemią. Ta pomoc to nie tylko wsparcie dla budżetów samorządów ale to również wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców. Wiele tych inwestycji, które są i będą realizowane w zakresie infrastruktury, edukacji, kultury to będą zadania realizowane często przez lokalne firmy, które również borykają się z problemami gospodarczymi – mówi poseł Stanisław Bukowiec.  


20210426_Czeki RFIL 120210426_Czeki RFIL 220210426_Czeki RFIL 620210426_Czeki RFIL 520210426_Czeki RFIL 720210426_Czeki RFIL 9
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj