List wojewody Łukasza Kmity z okazji Międzynarodowego Dnia Kombatanta
2021-04-15

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał wyrazy uznania i szacunku żołnierzom, partyzantom oraz uczestnikom ruchu oporu, którzy walczyli o niepodległość Polski. Członkom Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej przekazał okolicznościowy list.

Obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Kombatanta kieruje moje serdeczne myśli w Państwa stronę. Choć do wyrażenia wdzięczności za ofiarną służbę ku chwale i wolności Ojczyzny nie potrzeba specjalnych okazji, dzisiejsze święto w sposób szczególny chcę przekazać Paniom i Panom – zasłużonym żołnierzom, partyzantom i uczestnikom ruchu oporu – słowa życzliwości i zapewnić o pamięci – pisze wojewoda Łukasz Kmita.

Wolna i niepodległa Polska, w której możemy dziś bezpiecznie żyć, jest owocem żołnierskiego bohaterstwa i niezwykłej odwagi, ale także trudu i cierpień, a w wielu przypadkach również ofiary życia – dodaje wojewoda małopolski.

W imieniu Małopolan Łukasz Kmita zapewnił o pamięci i przekazał Kombatantom życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

Międzynarodowy Dzień KombatantaSprt00121041512500_0007
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj