„Senior+”. W Małopolsce funkcjonuje 86 ośrodków utworzonych w ramach programu
2021-04-15

Na terenie województwa małopolskiego w 2021 roku funkcjonuje 86 ośrodków utworzonych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Trwa otwarty konkurs, w którym kolejne jednostki samorządu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

Wczoraj odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów Jacka Kowalczyka we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO, podczas której omówiono działania i programy realizowane na rzecz seniorów. W spotkaniu wzięło udział niemal 160 uczestników – przedstawiciele samorządów oraz Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek "Senior+".

- W programie „Senior+” wiele się dzieje – mówi Jacek Kowalczyk.

- W jednym z 65 małopolskich klubów seniorzy mogą np. udzielać się w teatrze, brać udział w wycieczkach krajoznawczych i warsztatach rękodzieła czy w akcjach wolontariackich na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy – dodaje.

- W dziennym domu „Senior+” z kolei realizowane są np. działania z oferty edukacyjnej, prozdrowotnej, kulturalno-rekreacyjnej czy wokalno-muzycznej. Obydwa rodzaje ośrodków funkcjonują także podczas zawieszenia zajęć stacjonarnych – zapewnia Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów. Jak tłumaczy, seniorom dostarczane są m.in. książki, krzyżówki i zagadki do samodzielnego rozwiązywania w domu. Małopolanie w kwiecie wieku są w stałym kontakcie z pracownikami dziennego domu "Senior+" dzięki dostępowi do telefonu i internetu.

86 środków ma terenie Małopolski

Na terenie Małopolski w 2021 roku funkcjonuje 86 ośrodków utworzonych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, w tym:

- 21 dzienne domy "Senior+"

- 65 klubów "Senior+"

Łączna liczba miejsc w tym placówkach wynosi 2123.

Wsparcie Wojewody Małopolskiego

Realizacja zadań pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej stanowi kluczowy obszar działań w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Działania te są szczególnym wyzwaniem, gdy gmina jest w trudniejszej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też od roku 2016 dla takich gmin przewidziano możliwość pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

W budżecie Wojewody Małopolskiego na 2021 rok na powyższy cel zaplanowano kwotę ponad 5 mln. zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów skierowanych do seniorów w 36 gminach.

- Dzięki projektom socjalnym na rzecz seniorów zapewniamy osobom starszym możliwość rozwoju zainteresowań i proponujemy różnorodne sposoby na spędzanie czasu wolnego. Wsparcie polega także na poradnictwie prawnym i psychologicznym. Efekty naszych działań to przede wszystkim integracja międzypokoleniowa, tworzenie nieformalnych grup samopomocowych i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025

W ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 jednostki samorządu, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

- moduł 1 – utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku dziennego domu „Senior+” oraz 200 tys. zł w przypadku klubu „Senior+”. Jeżeli budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

- moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu 1. Kwota dofinansowania wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w dziennym domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Edycja 2021

W ramach modułu 1 o dofinansowanie na utworzenie placówki zostało złożonych 12 ofert (przez 12 jednostek samorządu terytorialnego) z czego 10 ofert zostanie rekomendowanych do MRiPS do dofinansowania na łączną kwotę około 1,7 mln zł.

W ramach moduł 2 o dofinansowanie na funkcjonowanie placówki złożone zostały 53 oferty (przez 48 jednostek samorządu terytorialnego) z czego 52 oferty zostaną rekomendowane do MRiPS do dofinansowania na łączną kwotę około 3,2 mln zł.

Łącznie zostało złożonych 65 ofert przez 59 jednostek samorządu terytorialnego.

20210414_wideokonferencja WPS420210414_wideokonferencja WPS520210414_wideokonferencja WPS 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj