Forum dyskusji o Puszczy Niepołomickiej
2021-03-04

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” na lata 2020-2024. Z uwagi na obostrzenia sanitarne nowo powołane gremium obradowało w trybie zdalnym. W dyskusji uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Jestem przekonany, że współpraca w ramach Rady Naukowo-Społecznej pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić potencjał Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”. Bardzo sobie cenię tak szerokie forum dyskusji. Oczekiwania są duże, bo przecież nie trzeba nikogo przekonywać, że Puszcza Niepołomicka wpisuje się w bogactwo przyrodnicze i kulturowe Małopolski. Życzę Państwu owocnych obrad, pełnych kreatywnych pomysłów – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


W trakcie inauguracyjnego posiedzenia członkowie Rady uchwalili regulamin oraz dokonali wyboru przewodniczącego oraz prezydium. W programie obrad znalazło się również zainicjowanie prac nad przygotowaniem programu gospodarczo-ochronnego obszaru Puszczy Niepołomickiej na lata 2021-2024.

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” została powołana w lipcu 2020 r. Jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Rada analizuje m.in. plany urządzenia lasu, projekty objęcia ochroną nowych obiektów i zagadnienia związane z badaniami naukowymi w kontekście możliwości ich praktycznego wykorzystania. Wydaje ponadto opnie w zakresie działalności edukacyjnej czy też turystycznego udostępnienia terenów.

Rada współdziała z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi i instytucjami naukowymi.

20210304 wideo Lasy Państwowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj