Dzień Myśli Braterskiej
2021-02-22

- Dzisiejszy dzień to święto przyjaźni obchodzone na całym świecie przez harcerzy i skautów. Tego dnia szczególnie chcę podziękować Wam nie tylko za wartości, jakie swoją postawą wnosicie do naszej społeczności, ale także za dobro, którym dzielicie się z innymi. Szczególnie wzruszająca jest Wasza gotowość do niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie ktoś na nią czeka. Tak też było i jest w okresie epidemii – mówił wojewoda Łukasz Kmita podczas spotkania z harcerzami w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Wojewoda gościł u siebie przedstawicieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Związku Harcerstwa Polskiego, którym przekazał listy gratulacyjne dla wszystkich Hufców oraz symboliczne upominki. Wojewoda małopolski podziękował im za trud i zaangażowanie włożone w pomoc drugiemu człowiekowi w okresie trwającej epidemii koronawirusa Sars-CoV-2.

Służba podczas pandemii
Stworzone przez harcerzy i harcerki specjalne pogotowie podejmowało współpracę między innymi z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego naszego Urzędu, a także z  innymi podmiotami na terenie całego województwa. W ramach akcji pomoc docierała do seniorów, którym dostarczano zamówione zakupy.
Harcerze szyli także maseczki dla krakowskich szpitali, montowali przyłbice ochronne dla lekarzy, pełnili opiekę nad dziećmi personelu medycznego, podejmowali służbę w Banku Żywności.
Wspierali także dzieci i ich rodziców w wyzwaniach edukacyjnych, organizując zdalne korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz akcję „Dzień bez nudy”.
Co więcej, w ramach Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prowadzili profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Codzienna wierność ideałom
Aktywność Druhen i Druhów to działania, które na stałe wpisują się w ważne wydarzenia w Małopolsce. Na szczególne wyróżnienie zasługuje chociażby zaangażowanie Harcerzy w pomoc medyczną, porządkową i informacyjną podczas wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II czy w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży. Działalność Harcerzy widoczna była wielokrotnie podczas akcji charytatywnych na rzecz ubogich i bezdomnych.
Słowa uznania należą się także za kultywowanie tradycji przekazywania Polakom Betlejemskiego Światła Pokoju, dzięki któremu w każde Święta Bożego Narodzenia dociera do nas płomień niesiony z miejsca narodzin Jezusa.
Pamiętamy także udział Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego w biciu rekordu Polski na najdłuższą biało-czerwoną flagę oraz udział Harcerzy w rocznicach świąt narodowych organizowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
Wyrazy szacunku należą się także za wysoką jakość pracy, jaką instytucje harcerskie prezentują w codziennych działaniach, podnosząc nieustannie swoje kwalifikacje podczas licznie organizowanych szkoleń oraz kursów.

- Wachlarz działań prowadzonych i oferowanych przez Harcerzy jest niezwykle szeroki. Zachęcam wszystkich, w szczególności rodziców, aby chociażby za pomocą Internetu poszukali najbliższych hufców czy to ZHP czy ZHR i zaproponowali młodemu pokoleniu przyłączenie się do tej organizacji – mówił wojewoda Łukasz Kmita.     

ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie ZHP_ZHR_spotkanie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj