Jeszcze do jutra gminy górskie mogą wnioskować o specjalną pomoc rządową
2021-02-11

12 lutego kończy się nabór z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego środki – w wysokości miliarda złotych – mogą zostać przeznaczone na inwestycje związane z usługami turystycznymi. W całej Polsce z programu może skorzystać ponad 200 gmin górskich, do których jest on skierowany.
 
– Do tej pory w województwie małopolskim złożono już 49 wniosków na dofinansowanie na takie inwestycje jak np. budowa pieszo-rowerowej trasy turystycznej, wzbogacenie ofert turystycznych, budowa obiektów sportowo-turystycznych czy budowa sieci kanalizacji sanitarnych. Zachęcam do aplikowania. Polski rząd w ramach szeregu podjętych inicjatyw udziela samorządom wsparcia tak, aby wspólnymi siłami udało się zminimalizować negatywne skutki pandemii. Wymiarem tej partnerskiej współpracy jest specjalna pomoc, którą kierujemy do gmin górskich. W Małopolsce taki status mają 82 jednostki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Przypomnijmy. Wsparcie dla gminy wynosi:
1. 40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, średniorocznie w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł
lub
2. 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:
a) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
lub
b) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Wsparcie może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:
1)    szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie,
2)    placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych,
3)    parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego,
4)    skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych,
5)    infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków.
 
Więcej o programie tutaj.

RFIL górski
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj