Olkusz: inwestycje, które będą służyć mieszkańcom
2021-02-01

W Olkuszu odbyło się dziś spotkanie podsumowujące trzy ważne dla miasta inwestycje. Powstały nowoczesne obiekty i infrastruktura, których łączna wartość wyniosła ponad 9,3 mln zł. Zrealizowano je dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. W spotkaniu, któremu towarzyszyła wizytacja zakończonych inwestycji, uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Projekty zrealizowane w Olkuszu dzięki wsparciu ze środków unijnych obejmują m.in.: modernizację infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 oraz zagospodarowanie terenu Dolinka na Osiedlu Młodych, modernizację budynku Przedszkola nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu oraz odbudowę targowiska przy ul. Osieckiej, a także – modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, budowę szlaku składającego się z 18 figur gwarków olkuskich, budowę boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.

- Praktyczne i estetyczne, a przede wszystkim ważne dla Mieszkańców – takie są inwestycje, które zostały sfinalizowane i stanowią przykład konstruktywnego oraz szerokiego wykorzystania środków europejskich. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej to też cel wpisany w Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Tego typu działania – bezpośrednio przekładające się na jakość codziennego życia – powinny być traktowane priorytetowo. Bardzo cieszy, że jest ich coraz więcej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Są to niezwykle potrzebne inwestycje, które będą służyć przez lata mieszkańcom Olkusza. Tego rodzaju zadania są niezbędne. Przyczyniają się do poprawy komfortu życia mieszkańców. A działania w zakresie termomodernizacji mają też znaczący wpływ na ochronę środowiska. (…) Są to bliskie mieszkańcom, dobrze wykonane zadania, kolejny przykład pożytecznego wykorzystania środków unijnych w Małopolsce – podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Projekt „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu” opiewa na 6,7 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to ponad 4 mln zł. Projekt zakładał modernizację infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu oraz wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu, a także dodatkową modernizację niektórych pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Powstał też nowy plac zabaw dla dzieci. Odnowiono ogrodzenie. Drugie zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu Dolinka na os. Młodych. Wykonano m.in.: ścieżkę rowerową, 56 miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową, boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste oraz trzy miejsca wypoczynkowe. Ponadto w ramach inwestycji powstał ogrodzony wybieg dla psów, a całość terenu została oświetlona. 

Wartość projektu „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu” to ponad 1,4 mln zł. Dofinansowanie z UE to ponad 800 tys. zł. Dzięki tym funduszom zmodernizowano budynek Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu i elementami małej architektury. Drugie zadanie w ramach tego przedsięwzięcia to odbudowa targowiska przy ul. Osieckiej w Olkuszu. Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni istniejącego placu targowego. Wykonano także chodnik przy ul. Strzelców Olkuskich 1 i 1a.

Trzeci z dofinansowanych z Funduszy Europejskich projektów to „Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu”. Jego wartość to 1,3 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi ok. 840 tys. zł. Wykonano m.in. montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu. W ramach tego przedsięwzięcia powstały także: szlak składający się z 18 figur gwarków olkuskich, boisko wielofunkcyjne, boisko do gier i zabaw oraz siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu. Wspomniany Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich przedstawia figury z brązu, o wysokości 40-80 cm, gwarków olkuskich, umiejscowionych w istotnych dla historii miejscach górnictwa w Olkuszu. Powstało także 18 tablic informacyjnych, przedstawiających historię Srebrnego Miasta. Pomiędzy poszczególnymi figurami w nawierzchni z kostki brukowej rozmieszczono niewielkie monety – repliki trojaków olkuskich. Są to 133 odlane z brązu monety o średnicy od 30-60 mm.
 
Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/uroczyste-zakonczenie-trzech-projektow-w-olkuszu


20210201 Olkusz 520210201 Olkusz20210201 Olkusz 120210201 Olkusz 220210201 Olkusz 320210201 Olkusz 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj