Rząd wyrównuje szanse popegeerowskich gmin – już wkrótce otrzymają 250 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2021-01-07

Już wkrótce do gmin, w których niegdyś funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y), trafi w sumie 250 mln zł. Środki te pozwolą na realizację inwestycji tzw. pierwszej potrzeby, takich jak oczyszczalnie ścieków, drogi czy place zabaw. Nabór wniosków ruszył 4 stycznia 2021 r. i potrwa do 12 lutego 2021 r.

Równomierny rozwój Polski

Szczegóły programu przedstawili premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

- Od dłuższego czasu zadajemy sobie pytania o przyszłość, o to jak będzie wyglądać polska gospodarka po ustąpieniu pandemii, co trzeba zrobić, żeby się móc rozwijać – mówił premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając założenia programu.

- Rozwój w Polsce musi się charakteryzować także dbałością o obszary popegeerowskie. Te tereny w III RP zostały opuszczone. Charakteryzowało je bieda, ubóstwo, brak perspektyw, ale także zwijanie się usług publicznych. Zwijano połączenia autobusowe, kolejowe, zamykano ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje publiczne. Dziś chcemy tą niesprawiedliwość w stosunkowo szybkim tempie naprawiać. Chcemy, aby do tych terenów zajrzała nadzieja. Dlatego ruszamy z nowym programem wsparcia w wysokości 250 mln zł – dodał premier.

- Najsilniejsze wsparcie kierujemy do tych gmin, które są najbiedniejsze. Chcemy, by ta szarość odziedziczona po PRL, po pierwszych 20 latach III RP, nareszcie została rozświetlona przez nowe inwestycje i nowoczesność – podkreślił.

- To historyczna chwila. To pierwszy taki program wprost skierowany do terenów popegeerowskich i ich mieszkańców. (…) Ekipy rządzące w latach 90. nie widziały tych terenów z pozycji Warszawy. Uważam, że także dla młodego pokolenia jest to kwestia upomnienia się o godność mieszkańców potrzebujących pilnych inwestycji, które przez lata nie były tam realizowane – podsumował wiceminister Paweł Szefernaker.

Szeroki wachlarz inwestycji

Wspomniane środki gminy będą mogły przeznaczyć na realizację inwestycji tzw. pierwszej potrzeby. M.in. takich jak:

 • budowa, rozbudowa i przebudowa:

        - kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

        - dróg wewnętrznych lub dojazdowych,

        - oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,

        - centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone         miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

        - świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich;

 • modernizacja mienia pochodzącego ze zlikwidowanych PGR-ów, w tym w szczególności budynków i ogrodzeń;
 • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Co ważne, z programu mogą skorzystać również popegeerowskie gminy, które otrzymały środki rozdysponowane w ramach wcześniejszych wypłat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita: szczególnie istotna pomoc dla gmin, które zmagają się z problemami z przeszłości

- Jest to historyczne wsparcie. Nigdy do tej pory nie było dedykowanego programu dla gmin popegeerowskich. Są to gminy, które bardzo często muszą zmagać się z problemami z przeszłości dotyczącymi infrastruktury, kwestii społecznych czy gospodarczych. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom samorządów i konsekwentnie udziela im wsparcia – szczególnie istotnego w przypadku gmin popegeerowskich. To wyrównywanie szans i poszerzanie horyzontów. Według danych KOWR grunty po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych w Małopolsce zostały zidentyfikowane w 85 gminach - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Minimum formalności

Zasady wnioskowania o środki na inwestycje są jasne i przejrzyste. Dodatkowo – by ułatwić gminom zadanie – rząd zdecydował o maksymalnym uproszczeniu procedury.

 • każda gmina będzie mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje,
 • minimalna wartość inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna to 5 mln zł (górna wartość obowiązuje także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku),
 • wzór wniosku o wsparcie oraz wzór informacji sprawozdawczej z wykorzystania środków są maksymalnie uproszczone i pozbawione zbędnej biurokracji. Ma to zachęcić do skorzystania z programu gminy, które nie korzystały wcześniej z jakiegokolwiek wsparcia inwestycyjnego.

Nabór wniosków – od 4 stycznia do 12 lutego 2021 r.

Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez:

 • mieszkańców gminy,
 • sołtysów,
 • rady sołeckie,
 • zarządy osiedla/dzielnicy,
 • innych przedstawicieli lokalnej społeczności,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Gminy będą miały w sumie 40 dni na złożenie wniosków o wsparcie. Zanim wnioski trafią do wojewodów, będą potrzebowały uzyskać opinię terenowego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Wszystkie pytania dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz naboru wniosków można kierować na: rfil@kprm.gov.pl.

Zachęcamy do obejrzenia materiału na temat programu w „Kronice” TVP3 Kraków.

Wniosek wraz ze szczegółową informacją o programie

Źródło: www.gov.pl
        
20210107 PGRy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj