Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
2020-07-31

Laptopy, komputery stacjonarne, oprogramowanie, sprzęt audiowizualny, a także maseczki, rękawiczki czy środki dezynfekujące oraz wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji – to przykładowa lista zakupów, które mogą zostać zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Województwo małopolskie otrzymało w jego ramach prawie 7 milionów złotych!

Na dzisiejszym briefingu prasowym wojewoda małopolski Piotr Ćwik przedstawił założenia projektu, a także wysokość środków, które trafią do poszczególnych powiatów. W briefingu uczestniczył również starosta krakowski Wojciech Pałka oraz przedstawiciel Rodzinnego Domu Dziecka „Dar Serca” w Skawinie. 

- Koronawirus stał się wyzwaniem dla nas wszystkich. Walczymy z nim już prawie pół roku. Przed nowymi zadaniami stanęli też opiekunowie sprawujący pieczę zastępczą. Z jednej strony dzieciom trzeba zapewnić bezpieczeństwo, z drugiej – rozwój. Nauczanie zdalne w pełni realizuje te cele. W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” będzie można zakupić sprzęt, który pozwoli jeszcze szerzej wykorzystać możliwości zdalnej nauki. Przekazane środki umożliwią także zwiększenie zapasów środków ochrony osobistej. Wspólnymi siłami chcemy w ten sposób otoczyć opieką dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – mówi wojewoda Piotr Ćwik. 

Szczególne rozwiązania i potrzeby w dobie walki z pandemią 

Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowany jest w trybie nadzwyczajnym, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020”, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694). 

Realizacja projektu opiera się na umowie partnerskiej zawartej 15 czerwca 2020 roku pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Małopolskim. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast wszyscy wojewodowie zostali włączeni do projektu w roli partnera.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Budżet i zasady projektu 

Budżet projektu stanowią środki współfinansowania krajowego (15,72%) oraz środki europejskie (84,28%) w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020”. W skali całego kraju jest to kwota 129 999 548 złotych. Z tej puli Małopolsce przypadnie 6 911 537,00 złotych (z czego 5 825 043,00 złotych stanowią środki europejskie).

W ramach projektu wojewodowie zawierają umowy z starostami, którzy odpowiadają za pieczę zastępczą. Projekt zakłada wydatkowanie środków przez powiaty do końca sierpnia 2020 roku, natomiast zakończenie działań w ramach projektu do końca września 2020 r.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia pomocnego w zdalnym nauczaniu oraz środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią, a także wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach planowanych działań w Małopolsce możliwe jest objęcie dofinansowaniem ponad 2200 podmiotów pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Aktualnie w pieczy zastępczej w Małopolsce umieszczonych jest 4 027 dzieci (2 943 dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej, zaś 1084 – w instytucjonalnej). 


Wsparcie_piecza_zastępcza Wsparcie_piecza_zastępcza Wsparcie_piecza_zastępcza Wsparcie_piecza_zastępcza Piecza zastępcza 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj