Rusza kolejny już nabór w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
2020-07-09

– Fundusz Dróg Samorządowych to realne narzędzie pozwalające poprawiać bezpieczeństwo i jakość dróg lokalnych. W ramach trzech pierwszych naborów w Małopolsce zrealizowano lub rozpoczęto realizację ponad 430 inwestycji drogowych o łącznej długości prawie 510 km. Przekazane samorządom dofinansowanie już wyniosło grubo ponad pół miliarda złotych. Wśród zrealizowanych inwestycji są takie, na które mieszkańcy czekali od wielu lat. Dziś służą im jako lepsze połączenie komunikacyjne, umożliwiające udanie się do miejsca pracy, lekarza czy szkoły – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik, ogłaszając nabór na rok 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wczoraj Minister Infrastruktury zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku. W ramach naboru na 2021 r. na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł.

– W naborze na rok 2021 do Małopolski trafi prawie 180 mln zł. Zachęcam samorządowców do aplikowania. To pula, która pozwala podjąć kolejne wyzwania inwestycyjne i wspólnymi siłami działać w imię zrównoważonego rozwoju całego regionu – podkreśla wojewoda Piotr Ćwik.

Minister Infrastruktury dokonuje podziału środków FDS na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny samorządów, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

W przypadku województwa małopolskiego limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 179 352 779,23 zł, zaś limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 72 718 620,26 zł. Wnioski można składać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia naboru.

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania działań w celu ochrony sektora transportu drogowego, wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi jeden z istotnych elementów walki ze skutkami kryzysu gospodarczego i pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców. Rządowy program jest mechanizmem stabilnym, obliczonym na wiele lat. FDS umożliwia finasowanie także dużych, wieloletnich inwestycji, dotychczas odkładanych przez samorządy. W ciągu 10 lat jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 36 mld zł. Takie rozwiązanie stanowi bodziec do przyspieszenia budowy bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg lokalnych oraz przyczynia się realnego wzrostu konkurencyjności regionów – mówił wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


Fundusz Dróg Samorządowych w województwie małopolskim

20200709 nabór FDS na 2021 20200709 nabór FDS na 2021 20200709 nabór FDS na 2021 20200709 nabór FDS na 2021 20200709 nabór FDS na 2021 FDS podsumowanie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj