Szacowanie strat po ostatnich ulewach
2020-07-06

W ostatnim czasie Małopolskę nawiedziły ulewne deszcze, wskutek których uszkodzone zostały domy mieszkalne, drogi, mosty, przepusty, urządzenia sieci kanalizacyjnej; pojawiły się także osuwiska. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz wicewojewoda Zbigniew Starzec spotkali się dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z samorządowcami, którzy przedstawili wstępne szacunki strat. Obecni byli także posłowie Władysław Kurowski i Edward Siarka.

Ulewy, które wystąpiły w dniach 20-22 czerwca 2020 r., w największym stopniu dotknęły tereny powiatów: bocheńskiego, limanowskiego i myślenickiego. Do dziś straty z tych terenów zgłosiło 13 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 10 gmin oraz 3 powiaty. Łączna szacunkowa wartość strat zgłoszona przez jednostki samorządu terytorialnego wynosi 76 088 353,69 zł. Zgłosiły je: gmina Łapanów, powiat bocheński; gmina Jodłownik, gmina Limanowa, gmina Mszana Dolna, gmina Tymbark, powiat limanowski; gmina Dobczyce, gmina Myślenice, gmina Pcim, gmina Raciechowice, gmina Wiśniowa, powiat myślenicki.

Z tych wstępnych szacunków przeprowadzonych przez samorządy wynika, że uszkodzenia obejmują m.in. ponad 190 km dróg, 38 mostów, ponad 100 przepustów. Szkody pojawiły się też w obiektach i urządzeniach sieci kanalizacyjnej, stacjach uzdatniania wody, szkołach oraz obiektach sportowych.
Protokoły przedstawione przez gminy są aktualnie weryfikowane przez Komisję Wojewódzką do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek. Taka weryfikacja została już przeprowadzona w odniesieniu do powiatu myślenickiego (zweryfikowana wysokość strat: 3 503 400 zł).

Jeżeli chodzi o zasiłki celowe na pomoc doraźną w wysokości do 6 tys. złotych, dotychczas – w zakresie zdarzeń z dni 20-22 czerwca – otrzymaliśmy 20 wniosków z 17 gmin. Na rachunki bankowe 14 gmin przekazaliśmy środki na łączną kwotę 1 330 800 zł (15 wniosków – pomoc dla 289 gospodarstw). Pozostałe wnioski są aktualnie weryfikowane lub uzupełniane przez gminy. Wpłynęły do nas również 2 wnioski z 2 gmin (Sułoszowej i Dąbrowy Tarnowskiej)  poszkodowanych podczas zdarzenia z 29 czerwca (wichura, połączona z ulewą i gradobiciem). Są one aktualnie rozpatrywane.

Wniosków o zasiłki do 20, 100 i 200 tys. zł na remonty/odbudowy uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych na razie nie otrzymaliśmy. Ze wstępnych szacunków gmin wynika, że potrzeby dotyczą 111 budynków w 5 gminach: Łapanów, Jodłownik, Raciechowice, Wiśniowa, Gdów (3 wnioski z gminy Łapanów mają dotyczyć kwoty do 200 tys. zł).

20200706 Spotkanie z JST ws szkód powodziowych 20200706 Spotkanie z JST ws szkód powodziowych 20200706 Spotkanie z JST ws szkód powodziowych 20200706 Spotkanie z JST ws szkód powodziowych 20200706 Spotkanie z JST ws szkód powodziowych
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj