Ponad 9,5 mln zł na walkę z osuwiskami w 2020 roku
2020-07-02

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec przekazał dziś staroście tatrzańskiemu Piotrowi Bąkowi i wicestaroście tarnowskiemu Jackowi Hudymie czeki potwierdzające przyznanie środków na stabilizację osuwisk. W miniony piątek taki czek odebrał starosta suski Józef Bałos.

Do powiatu tatrzańskiego trafią środki w wysokości 1 340 000 zł na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1656K – ul. Powstańców Śląskich – w Zakopanem. Natomiast powiat tarnowski otrzyma kwotę 2 320 000 zł na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Zalasowa.

Przypomnijmy. Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi Małopolsce zostały przyznane środki w wysokości 9 550 000 zł, z przeznaczeniem dla 3 powiatów na dofinansowanie realizacji 3 zadań oraz dla samorządu województwa małopolskiego na realizacją 2 zadań. 

W ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w 2019 roku Wojewoda Małopolski zawarł z 19 jednostkami samorządu terytorialnego umowy na realizację 26 zadań na łączną kwotę 14 622 178,00 zł, w ramach których ustabilizowano 6 osuwisk.

promesy osuwiskowe20200702 Przekazanie promes osuwiskowych 20200702 Przekazanie promes osuwiskowych
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj