Po ulewach w Małopolsce
2020-06-23

Prognoza hydrologiczna 22/23.06.2020 r.:

W okresie objętym prognozą na Wiśle po Dęblin spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich (odcinek po ujście Wisłoki) i do strefy stanów wysokich (odcinek od Wisłoki po Dęblin) związane ze spływem wód opadowych oraz zwiększonymi odpływami ze zbiorników retencyjnych. Dodatkowo, na odcinku Wisły od ujścia Raby po profil w Zawichoście, spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych. W wyniku prognozowanych dalszych intensywnych opadów deszczu (ciągłych oraz o charakterze burzowym) w zlewniach rzek województwa małopolskiego spodziewane są ponowne, gwałtowne wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich. Mogą zostać przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a punktowo także alarmowe. Na zbiornikach retencyjnych odtwarzana jest rezerwa powodziowa.

Według IMGW brak prognozowanych zagrożeń meteorologicznych (ostrzeżeń) na najbliższe 2 dni dla województwa małopolskiego.

Interwencje PSP – 196 w ciągu ostatniej doby, związane z usuwaniem skutków powodzi.

(od 21. 06. – do chwili obecnej  łącznie odnotowano 876 interwencji)

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej

Łączna liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 1661 (stan na godz. 6.00).

AKTUALNE OSTRZEŻENIA (4):
– Ostrzeżenie meteorologiczne nr 143 – silny deszcz z burzami/2
 dla całego województwa. Ważność: 8.00 dnia 22.06.2020 r. do godz. 08.00 dnia 23.06.2020 r. O godz. 0.01 odwołanie ostrzeżenia dla 13 powiatów.
- wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3
 Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby i dolnego Dunajca Ważność od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020 r.
- wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3
 Obszar: zlewnie górnego i środkowego Dunajca, Białej Ważność od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020 r.
- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar: Rzeka Wisła (małopolskie) Ważność : od godz. 12:00 dnia 22.06.2020 do godz. 15:00 dnia 23.06.2020
W związku z prognozowanymi zagrożeniami dla woj. małopolskiego od 21 – 22.06. br. wydano 4 ALERTY RCB (3 nadane bezpośrednio przez RCB i 1 na wniosek Wojewody Małopolskiego).

ALARMY  i POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWE (narastająco):
ALARMY -  łącznie 12

1. Powiat Bocheński (gminy: Łapanów, miasto Bochnia, gmina Bochnia)
2. Powiat Myślenicki – (cały powiat)
3. Gmina Raciechowice pow. myślenicki
4. Powiat Limanowski – (cały powiat)
5. Gmina Jodłownik pow. limanowski
6. Gmina Mszana Dolna pow. limanowski
7. Gmina Kamienica pow. limanowski
8. Gmina Dobra pow. limanowski
--------------------------------------------------------------------------------------------
9. Powiat Oświęcimski – (cały powiat) godz. 11.00, dnia 22.06.2020 r.
10. Miasto Oświęcim – od godz. 07.00, dnia 22.06.2020 r.
11. Gmina Oświęcim (Wójt Gminy) – od godz. 08.00, dnia 22.06.2020r.
12. Gmina Bukowina Tatrzańska  - godz. 17.00 dnia 22.06.2020 r.

POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWE - łącznie 10
1. Gmina Raciechowice pow. myślenicki
2. Gmina Wiśniowa pow. myślenicki
3. Gmina Lubień pow. myślenicki
4. Gmina Trzciana pow. bocheński
5. Gmina Korzenna pow. nowosądecki
6. Gmina Bobowa pow. gorlicki
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Gmina Łapsze Niżne pow. nowotarski – godz. 15.00, dnia  22.06.2020 r.
8. Miasto Nowy Sącz godz. 15.00, dnia 22.06.2020 r.
9. Powiat nowotarski godz. 19.00 dnia 22.06.2020 r.
10. Gmina Czorsztyn  pow. nowotarski godz. 21.00 dnia 22.06.2020 r.

WOJEWÓDZKI MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY DLA MAŁOPOLSKI:

Wydano dla gmin z terenu województwa:
- 4 agregaty pompowe dużej wydajności
- 82 osuszaczy
- 30 000 worków

Magazyn pracuje 24 godz./dobę

Informacjamuwtabela 23.06.2020
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj