O Tarczy Antykryzysowej w powiecie tarnowskim
2020-05-28

To jedna z wielu takich sytuacji. Stworzona od podstaw firma rodzinna produkująca meble ogrodowe, zatrudniająca kilkanaście osób… Na polskim rynku od prawie 25 lat… Niedawno uruchomiony drugi zakład… Nagle musi zmierzyć się z koronawirusem i nową rzeczywistością: niemożność eksportu towaru za granicę, brak zamówień, drastyczny spadek obrotów…

To właśnie z myślą o takich przedsiębiorstwach stworzony został pakiet rozwiązań składających się na Tarczę Antykryzysową. O rządowym wsparciu, jakie już otrzymały firmy i pracownicy z powiatu tarnowskiego, mówił dziś wojewoda małopolski Piotr Ćwik na briefingu prasowym. Obecny był również starosta tarnowski Roman Łucarz oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Stanisław Dydusiak. Briefing odbył się w Chojniku w gminie Gromnik, gdzie jeden ze swoich zakładów ma wspomniana firma „GiL. Meble ogrodowe”. 

Firma skorzysta z pomocy udzielanej w ramach Tarczy, otrzymując trzy razy po ponad 24 000 zł dofinansowania do opłacenia składek ZUS i wypłat dla pracowników. Pierwsza transza wypłacona została 25.05.2020 r. Na czas pandemii firma nie zawiesiła swojej działalności, ale ponieważ 70-80% towaru eksportowała do Austrii, zanotowała spadek obrotów o ok. 38%.  

- Tarcza Antykryzysowa to 312 mld złotych w skali kraju na walkę z pandemią i jej skutkami. Oprócz środków przeznaczonych na ochronę zdrowia czy inwestycje obejmuje też pakiet rozwiązań stworzony z myślą o rynku pracy. To swoisty parasol ochronny, który ma pomóc przetrwać przedsiębiorcom, zachować płynność firm i ochronić miejsca pracy. Koronawirus jest niezwykle trudnym przeciwnikiem i jego skutki odczuwamy zarówno w sferze ochrony zdrowia, jak i gospodarki. Teraz wspólnymi siłami chcemy wyjść na prostą, nadrobić straty, osłonić takie przedsiębiorstwa jak to, w którym się znajdujemy – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

W skali województwa małopolskiego na działania związane ze wspieraniem miejsc pracy i przedsiębiorców już zostały przekazane środki w wysokości blisko 600 mln zł: 

1) za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy – 320 499 872,45 zł; 

2) za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – 105 839 845,00 zł;

3) za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 168 560 752,00 zł (stan na 21-27 maja 2020 r. Dane pozyskane z Powiatowych Urzędów Pracy, WUP, ZUS).

Wsparcie udzielone przedsiębiorcom z regionu tarnowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wynosi aktualnie 26 849 035,68 zł, w tym: 23 453 448 zł to niskooprocentowane jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 2 539 407,68 zł to dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, a 856 180,00 zł to dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (stan na 26.05.2020 r. Dane pozyskane z PUP w Tarnowie).

Wojewoda odniósł się także do inwestycji, które będą realizowane w regionie tarnowskim w najbliższym czasie.

- Kołem zamachowym gospodarki będą w najbliższym czasie inwestycje infrastrukturalne. Dlatego cieszę się, że sam powiat tarnowski, jak i gminy z powiatu sięgnęły po dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Z przyznanej Małopolsce na rok 2020 puli 202,5 mln zł dla regionu tarnowskiego* przypadnie prawie 13 mln złotych na 17 zadań. Na ostatniej prostej jest też realizowana w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie procedura umożliwiająca rozpoczęcie budowy obwodnicy Tuchowa. Przewidujemy, że tzw. „ZRID” uda się nam wydać najpewniej w najbliższym tygodniu. Będą to teraz szczególnie istotne inwestycje – dodał wojewoda.  
*W tym dla Miasta Tarnów. Lista zadań, które otrzymały dofinansowanie: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=1211620200528_powiat_tarnowski_220200528_powiat_tarnowski20200528_powiat_tarnowski_320200528_powiat_tarnowski_1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj