Nabór wniosków do Programu „Kolej Plus” rozpoczęty
2020-05-26

Na briefingu prasowym w Myślenicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o rozpoczęciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA naboru wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus”. W briefingu uczestniczył również wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Dzięki realizacji Programu możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego. Zwiększy się atrakcyjność i możliwość rozwoju gospodarczego mniejszych regionów.

Głównym celem Programu „Kolej Plus” jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja „Kolei Plus” wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

- Program „Kolej Plus” to budowa i odbudowa połączeń kolejowych. Przez nieodpowiedzialną politykę transportową po 1989 r. wiele linii kolejowych zostało zlikwidowanych. Nie powstały też nowe – tam, gdzie są one potrzebne i oczekiwane przez Polaków. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Od dzisiaj samorządy mogą składać wnioski o rządowe wsparcie. To pierwszy w historii program tego typu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

- Podczas ostatnich 4 lat przywróciliśmy ruch na 230 km torów, zaś takie miasta jak Lubin, Radzyń Podlaski czy Knurów uzyskały dostęp do kolei pasażerskiej. W tym czasie liczba pasażerów w transporcie kolejowym wzrosła o 20%, z 280 mln w 2015 roku do 336 mln w 2019 roku. Wielkie inwestycje publiczne w sferze kolejnictwa w ramach Programu „Kolej Plus” skutecznie pomogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne oraz przyczynią się do powrotu Polski na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Warunki naboru
Ogłoszony przez PKP PLK nabór składa się z dwóch etapów. W pierwszym – przez okres 90 dni – przyjmowane będą od jednostek samorządu terytorialnego w formie formularza, zgłoszenia projektu, pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W etapie drugim samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

- PKP Polskie Linie Kolejowe SA deklarują sprawne przeprowadzenie naboru projektów do Programu „Kolej Plus”. Wykorzystamy nasze doświadczenie i potencjał do budowy i odbudowy linii kolejowych w celu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców Polski – powiedział  Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK SA.

Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń
Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń zapewnia dofinansowanie ze środków Programu, które wynosi 85%. Pozostałe 15% stanowić będą środki własne samorządów. Budżet Programu „Kolej Plus” wynosi 5,6 mld zł, co przy 15-procentowym udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej  lub opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z realizacją robót.
Program „Kolej Plus” zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-wnioskow-do-programu-kolej-plus-rozpoczety

20200526 Kolej 20200526 Kolej 20200526 Kolej 20200526 Kolej
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj