Koronawirus: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli środowisk medycznych
2020-04-08

W codziennej wideokonferencji wojewody małopolskiego Piotra Ćwika z członkami Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli dziś przedstawiciele związków i samorządów zawodowych reprezentujących środowiska medyczne: Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Rady OPZZ Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Podczas wideokonferencji omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną w Małopolsce oraz działania realizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, służby, inspekcje, straże, Wojsko oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Wśród poruszonych tematów znalazły się: kontrole wykonywane przez Policję oraz inne służby, poszerzanie zakresu badań laboratoryjnych, izolatoria i hotel dla medyka, działania reorganizacyjne w szpitalach oraz przekazywane im oraz domom pomocy społecznej środki ochrony osobistej.

Przedstawiciele związków i samorządów zawodowych zaprezentowali własne inicjatywy związane z walką z koronawirusem – m.in. wydawane rekomendacje i apele w zakresie funkcjonowania aptek czy dodatkowe działania zabezpieczające i wspierające środowiska położnych i pielęgniarek, jak zakup środków ochrony osobistej czy zapewnianie pomocy prawnej, psychologicznej lub noclegów.

– Cały personel medyczny wykonuje nieocenioną pracę, za którą należy się Państwu ogromny szacunek. Dziękuję za Państwa starania, uwagi i podpowiedzi, które dziś zostały wyrażone – podsumował wojewoda Piotr Ćwik.

20200408 Wideo ze służbami 20200408 Wideo ze służbami 20200408 Wideo ze służbami
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj