Koronawirus: Straż Miejska ramię w ramię z Policją
2020-04-06

W walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ogromne znaczenia ma ścisła współpraca służb. Przykładem takiego współdziałania są m.in. wspólne patrole Policji i straży miejskich lub gminnych. W ostatnim czasie mogliśmy je zobaczyć wszędzie tam, gdzie tylko takie straże działają.

Wspólne patrole w Małopolsce realizowane są na podstawie polecenia Wojewody Małopolskiego z 31 marca 2020 roku. To na mocy tego polecenia małopolscy strażnicy miejscy i gminni oraz policjanci stali się jedną drużyną, jeszcze mocniej zacieśniając dotychczasową współpracę. Organizacją takich wspólnych patroli kierują komendanci właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Takie wspólne patrole Policji i straży miejskich lub gminnych są realizowane od 2 kwietnia 2020 roku i będą prowadzone do odwołania.

Wydane przez Wojewodę Małopolskiego polecenie dotyczy także innych form współpracy straży miejskich i gminnych z Policją, w tym np. weryfikacji nakazów, zakazów i obowiązków związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Na mocy innego polecenia Wojewody Małopolskiego straże gminne i miejskie zostały również włączone do działań informacyjnych, zachęcających mieszkańców do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, a w szczególności – do pozostania w domu. To dlatego komunikaty:
W związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach
– możemy usłyszeć zarówno z radiowozów policyjnych, jaki pojazdów straży miejskich.

Zdjęcia: Straż Miejska w Myślenicach


Polecenie nr 17/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zlecenia strażom gminnym (miejskim) podejmowania działań informacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz inne osoby przebywające na administrowanych terenach do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w miejscu zamieszkania

Polecenie nr 19/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. skierowane do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast z obszaru województwa małopolskiego, na terenie właściwości których działają straże gminne (miejskie)

20200406 straże gminne 20200406 straże gminne 20200406 straże gminne 20200406 straże gminne
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj