Informacja w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec
2020-03-26

Nawiązując do komunikatu w sprawie przesunięcia terminu głosowań przekazujemy, że wobec pozyskania informacji, iż Gminna Komisja Wyborcza w Białym Dunajcu zarejestrowała 1 kandydata na radnego, przesunięcie terminu głosowania nie jest konieczne. Jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.

W związku z powyższym zmienia się zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec.

Zarządzenie zostało uzgodnione z Komisarzem Wyborczym w Nowym Sączu II.

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec

Komunikat
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj