Komunikat dotyczący ograniczenia lub zakazu obrotu i używania niektórych przedmiotów

2020-03-24

Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 oraz poz. 522) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, ze względu na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.


W okresie, od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów: 

  1. gogli ochronnych,
  2. kombinezonów typu TYVEK,
  3. masek typu FFP2/FFP3,
  4. maseczek chirurgicznych,
  5. ochraniaczy na buty (obuwie),
  6. rękawiczek lateksowych,
  7. rękawiczek nitrylowych,
  8. środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń


– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) 

ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. 

Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o której mowa powyżej, zawiera wykaz oraz ilość produktów. 

Informację tę oraz informację o złożeniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

 

Proszę o składanie informacji o zamiarze wywozu lub zbycia poprzez wypełnienie załączonego formularza:

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia

oraz przesyłanie na:
adres e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl; za@malopolska.uw.gov.pl  

adres ePUAP: /ag9300lhke/skrytka


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pobierz)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (pobierz)


Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj